CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 27/KH-UBND

Triển khai các hoạt động tham gia ngày Hội du lịch Huyện Kbang năm 2019

04/05/2019

04/5/2019

Kế hoạch 02/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai tháng hành động vi an toàn thực phẩm năm 2019

03/05/2019

03/5/2019

Kế hoạch 25/KH-UBND

Kế hoạch xây dựng thị trấn đạt chuẩn đo thi văn minh năm 2019

22/04/2019

22/4/2019

Kế hoạch 20/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

04/04/2019

4/4/2019

Quyết định 45/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn Kbang

29/03/2019

29/3/2019

Kế hoạch 19/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai công tác giảm nghèo năm 2019

28/03/2019

28/3/2019

Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

28/02/2013

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trung tâm huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

30/5/2014

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Kbang

18/11/2014

Kế Hoạch

"V/v Triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

13/12/2018


|<<1 2 3 4>>|