CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QĐ cho nghỉ việc đối với cán bộ Dân tộc- Tôn giáo

Cho nghỉ việc ddooid với cán bộ DTTG

02/12/2020

12/02/2020

Quyết định 11/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn tổ kiểm tra trật tự đô thị, tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị trấn Kbang

01/09/2020

09/01/2020

CV thực hiện cài ứng dụng Bluezuno

CV cài đặt  và xử dụng ứng dụng Bluezono

07/08/2020

07/8/2020

CV theo dõi, giám sát người về từ vùng dịch Sacovi-2

CV theo dõi, giám sát người về từ vùng dịch Sacovi-2

07/08/2020

07/8/2020

QĐ phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

QĐ phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/07/2020

31/7/2020

QĐ công nhân Phó tổ trưởng TDP 08

QĐ công nhân Phó tổ trưởng TDP 08

31/07/2020

31/7/2020

QĐ công nhân Phó tổ trưởng TDP 09

QĐ công nhân Phó tổ trưởng TDP 09

31/07/2020

31/7/2020

CV rà soát, lập danh sách công dân, học sinh, sinh viên từ vùng có dịch về thị trấn Kbang

CV rà soát, lập danh sách công dân, học sinh, sinh viên từ vùng có dịch về thị trấn Kbang

29/07/2020

29/7/2020

GM họp các đơn vị, cá nhân phụ trách giúp đỡ hộ giảm nghèo năm 2020

GM họp các đơn vị, cá nhân phụ trách giúp đỡ hộ giảm nghèo năm 2020

28/07/2020

28/7/2020

Kế hoạch đảm bảo hành lang an toàn giao thông

Kế hoạch đảm bảo hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Kbang

28/07/2020

28/7/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|