CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QĐ cho nghỉ việc đối với cán bộ Dân tộc- Tôn giáo

Cho nghỉ việc ddooid với cán bộ DTTG

02/12/2020

12/02/2020

GM họp triển khai công tác điều tra hô nghèo, cận nghèo năm 2020

GM họp triển khai công tác điều tra hô nghèo, cận nghèo năm 2020

16/10/2020

16/10/2020

KH điều tra hộ nghèo, cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2020

KH điều tra hộ nghèo, cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2020

16/10/2020

16/10/2020

CV hoãn tham gia tập huấn công tác số hóa truyền dẫn và số hóa truyền hình mặt đất

CV hoãn tham gia tập huấn công tác số hóa truyền dẫn và số hóa truyền hình mặt đất

15/10/2020

15/10/2020

QĐ thành lập BCĐ công tác Y tế trường Nội Trú

QĐ thành lập BCĐ công tác Y tế trường Nội Trú

15/10/2020

15/10/2020

CV triển khai xét, đề nghị công nhận GĐVH năm 2020

CV triển khai xét, đề nghị công nhận GĐVH năm 2020

09/10/2020

09/10/2020

GM họp BCĐ tham gia ngày hội du lịch huyện Kbang

GM họp BCĐ tham gia ngày hội du lịch huyện Kbang

07/10/2020

07/10/2020

GM làm việc với đoàn thanh tra công an tỉnh

GM làm việc với Đoàn thanh tra công an tỉnh Gia Lai về thanh tra công tác thị hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

06/10/2020

06/10/2020

CV ngăn chặn tình trạng sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để đánh bắt thủy sản trên địa bàn thị trấn

CV ngăn chặn tình trạng sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để đánh bắt thủy sản trên địa bàn thị trấn

05/10/2020

05/10/2020

QĐ phê duyệt phương án thu gom rác thải thuốc BVTV sau sử dụng

QĐ phê duyệt phương án thu gom rác thải thuốc BVTV sau sử dụng tại thị trấn Kbang năm 2020

05/10/2020

05/10/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|