CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QĐ cho nghỉ việc đối với cán bộ Dân tộc- Tôn giáo

Cho nghỉ việc ddooid với cán bộ DTTG

02/12/2020

12/02/2020

Quyết định 11/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn tổ kiểm tra trật tự đô thị, tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị trấn Kbang

01/09/2020

09/01/2020

CV nâng cao trách nhiệmthực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

CV nâng cao trách nhiệmthực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

03/04/2020

03/4/2020

BC công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đến hết ngày 03/4/2020

BC công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đến hết ngày 03/4/2020

03/04/2020

03/4/2020

KH triển khai thu ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn năm 2020

KH triển khai thu ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn năm 2020

31/03/2020

31/3/2020

CV triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CV triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

31/03/2020

31/3/2020

CV triển thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTr

CV triển thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTr ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

31/03/2020

31/3/2020

QĐ ra hạn thời gian cách ly tại nhà, nơi lưu trú

QĐ ra hạn thời gian cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch Covid-19

30/03/2020

30/3/2020

Chỉ thị tập trung thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bênh Covid-19

Chỉ thị tập trung thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bênh Covid-19

27/03/2020

27/3/2020

CV chấp hành biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

CV chấp hành biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

27/03/2020

27/3/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|