CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 133/UBND-KT

Phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị truyền thanh không dây thị trấn

04/09/2019

04/9/2019

Kế hoạch 46/KH-UBND

Kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Kbang

03/09/2019

03/9/2019

Công văn 132/UBND-VX

Đôn đốc báo cáo việc sữa đổi, bổ sung, hương ước, quy ước

03/09/2019

03/9/2019

Kế hoạch 43/KH-UBND

Khơi tăng nguồn thu trong 4 tháng cuối năm 2019

26/08/2019

26/8/2019

Công văn 126/UBND-NC

Bổ sung ngày, tháng, sinh trên thẻ BHYT  

26/08/2019

26/8/2019

Kế hoạch 41/KH-UBND

Tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

07/08/2019

07/8/2019

quyết định 221/QĐ-UBND

Về việc thành lập tổ điều tra và sử lý thông tin cung, cầu lao động

06/08/2019

06/8/2019

Kế hoạch 40/KH-UBND

Thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2019

06/08/2019

06/8/2019

33/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra, xử lý, giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường nội thị và khu vực sung quanh chợ tạm Kbang

14/06/2019

14/6/2019

công văn 81/UBND-VX

Tổ chức phun thuốc duyệt muỗi phòng, chông sốt xuất huyêt năm 2019

14/06/2019

14/6/2019


|<<1 2 3 4 5>>|