CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CV tham mưu các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 13 HĐND

Tham mưu các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 13 HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

01/06/2020

28/5/2020

QĐ kiện toàn Ban an toàn giao thông thị trấn Kbang

QĐ kiện toàn Ban an toàn giao thông thị trấn Kbang

21/05/2020

21/5/2020

KH tập huấn chỉnh chiêng

KH tập huấn chỉnh chiêng năm 2020

20/05/2020

20/5/2020

CV Rà soát đăng ký trang bị thiết chế văn hóa

CV Rà soát đăng ký trang bị thiết chế văn hóa cho các Nhà văn hóa TDP, làng năm 2020

20/05/2020

20/5/2020

CV hướng dẫn thủ tục hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hướng dẫn hoàn thành thủ tục đối với người không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19

18/05/2020

18/5/2020

QĐ thành lập tổ thẩm định người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Thành lập tổ thẩm định danh sách người gặp khó khăn do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 được hỗ trợ theo nghị quyết số 42/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ

18/05/2020

18/5/2020

BC rà soát hộ đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, hộ BTXH, hộ gia đình người có công đủ điều kiện nhận đầu thu truyền hình kỹ thuật số

16/05/2020

16/5/2020

NQ Đại hội Đảng bộ thị trấn Kbang lần thứ IX

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Kbang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

12/05/2020

12/5/2020

CV hoàn tất chứng từ để phục vụ bàn giao kế toán

CV hoàn tất chứng từ để phục vụ bàn giao kế toán

06/05/2020

06/05/2020

KH Phát động thi đua xây dựng KDC an toàn về PCCC

KH Phát động thi đua xây dựng KDC an toàn về PCCC

29/04/2020

29/4/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|