CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

32/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ( 27/7/1947-27/7/2017)

10/06/2019

10/6/2019

Kế hoạch 31/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức bầu cử tổ trưởng TDP, trưởng làng nhiệm kỳ 2017-2020 đối với các TDP, làng có thay đổi về tổ trưởng TDP, trưởng làng.

28/05/2019

28/5/2019

Kế hoạch 27/KH-UBND

Triển khai các hoạt động tham gia ngày Hội du lịch Huyện Kbang năm 2019

04/05/2019

04/5/2019

Kế hoạch 02/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai tháng hành động vi an toàn thực phẩm năm 2019

03/05/2019

03/5/2019

Kế hoạch 25/KH-UBND

Kế hoạch xây dựng thị trấn đạt chuẩn đo thi văn minh năm 2019

22/04/2019

22/4/2019

Kế hoạch 20/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

04/04/2019

4/4/2019

Quyết định 45/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn Kbang

29/03/2019

29/3/2019

Kế hoạch 19/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai công tác giảm nghèo năm 2019

28/03/2019

28/3/2019

36/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra, sử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô  thị trên địa bàn thị trấn Kbang.

07/03/2019

03/7/2019

179-190/QĐ-UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2017-2020

07/03/2019

03/7/2019


|<<1 2 3 4 5>>|