CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch số 14/KH-UBND

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp trân địa bàn thị trấn Kbang năm 2019

19/02/2019

Công văn 24/UBND-VX

V/v đăng ký danh sách thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019 

15/02/2019

Quyết định 72/QĐ-UBND

V/v trưng tập cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách các cơ quan trong hệ thống chính trị thị trấn và ở TDP tham gia làm điều tra viên Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

20/2/2019

Quyết định 73/QĐ-UBND

V/v Kiện toàn đội  kiểm tra liên ngành 814 thị trấn Kbang

21/2/2019

Quyết định 01/QĐ-BBT

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của ban biên tập trang thông tin điện tử thành phần thị trấn Kbang

18/01/2019

Kế hoạch số 15/KH-UBND

Tập huấn chỉnh chiêng năm 2019

04/3/2019

Kế hoạch số 16/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị trấn Kbang ( 19/3/1989-19/3/2019)

06/3/2019

38/UBND-KT

Về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây lan dịch lở mồm, long móng heo trên địa bàn thị trấn Kbang

13/3/2019

82/QB-UND

Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật thị trấn Kbang

19/3/2019

18/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phòng, chống dịc LMLM và dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thị trấn Kbang

19/3/2019


|<<1 2 3 4 5>>|