CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 50/QĐ-UBND

Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoan 2020-2024 trên địa bàn huyện Kbang, Tỉnh gia lai

20/12/2019

20/12/2019