CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Luật Phòng, chống ma túy

Luật số 73/2021/QH14

30/03/2021

01/01/2022

Luật Bảo vệ môi trường

Luật số 72/2020/QH14

17/11/2020

01/01/2022

Luật Biên phòng Việt Nam

Luật số 66/2020/QH14

11/11/2020

01/01/2022

Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật xây dựng

Luật số 62/2020/QH14

17/06/2020

01/01/2021

Luật Thanh niên

Luật số: 57/2020/QH14

16/06/2020

01/01/2021

Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020

08/01/2020

08/01/2020

Luật Chứng khoán

Luật số 54/2019/QH14

26/11/2019

01/01/2021

Bộ luật Lao động

Bộ luật số 45/2019/QH14

20/11/2019

01/01/2021

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019

01/11/2019

1/11/2019

Luật Phòng chống tham nhũng

20/11/2018

01/7/2019

Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ đợt 3 ,năm 2017

Quyết định 1696/QĐ-BKHĐT ngày 22/11/2017

22/11/2017

22/11/2017

Thông tư số 04/2013/TT-BNV

Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

16/04/2013

16/4/2013

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai