CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm phát luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND ngày 7/3/2019

07/03/2019

17/3/2019

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 28/2/2019

28/02/2019

10/3/2019

Quyết định 08/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục gồm 25 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn và Ban chỉ huy quân sự cấp xã

04/01/2019

4/1/2019

Quyết định 1266/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

26/12/2018

26/12/2018

Quyết định 1268/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của các huyện, thị xã, thành phố

26/12/2018

26/12/2018

Quyết định 1244/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

24/12/2018

24/12/2018

Quyết định 1245/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

24/12/2018

24/12/2018

Kế hoạch 561/KH-UBND

Về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

12/12/2018

12/12/2018

Công văn 3402/STNMT-VP

V/v một số TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

16/11/2018

16/11/2018

Quyết định 1137/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bãi bỏ đầu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

13/11/2018

13/11/2018

Quyết định 1136/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

13/11/2018

13/11/2018

Kế hoạch 2552/KH-UBND

Về việc kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2018 của tỉnh Gia Lai

13/11/2018

13/11/2018

Quyết định 1123/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 07 TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia La

09/11/2018

9/11/2018

Quyết định 1120/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục gồm 106 thủ tục hành chính mới và 06 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/11/2018

8/11/2018

Quyết định 1118/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

08/11/2018

8/11/2018

Công văn 2485/UBND-NC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

06/11/2018

6/11/2018


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai