CHUYÊN MỤC

Lịch công tác từ ngày 8-14/5/2023

Xem tất cả lịch
Các tin khác

Lịch công tác từ ngày 8-14/5/2023

Lịch công tác từ 24-30/4/2023

Lịch công tác từ 17-24/4/2023

Lịch công tác từ 10-16/4/2023

Lịch công tác 3-9/4/2023

Lịch công tác từ 27/3 đến 2/4/2023

Lịch công tác từ 20-26/3/2023

Lịch công tác từ 6/3 đến 12/3/2023

Lịch công tác 27/2 đến 5/3/2023

Lịch công tác từ 20/2 đến 26/2/2023

Lịch công tác từ ngày 6/2 đến 12/2/2023

Lịch công tác từ 30/1 đến ngày 5/2/2023

Lịch công tác từ 23/1 đến 29/1/2023

Lịch công tác từ 16/1 đến 22/1/2023

Lịch công tác từ ngày 9/1 đến 15/1/2023

Lịch công tác từ 02/01 đến 08/01/2023

Lịch từ 26/12/2022 đến 1/1/2023

lịch công tác từ 19/12 đến 25/12/2022

Lịch công tác từ 12/12 đến 18/12/2022

Lịch công tác từ ngày 5/12 đến 11/12

Lịch công tác 28/11 đến 4/12/2022

Lịch công tác từ 21/11 đến 27/11/2022

Lịch công tác từ 14/11 đến 20/11/2022

Lịch công tác từ 7/11 đến 13/11/2022

Lịch công tác từ 31/10 đến 6/11/2022

Lịch công tác từ 24/10 đến 30/10/2022

Lịch công tác từ 17/10 đến 23/10/2022

Lịch công tác từ ngày 10/10 đến 16/10/2022

Lịch công tác từ 3/10 đến 9/10/2022

Lịch công tác từ 26/9 đến 2/10/2022

Lịch công tác từ 19/9 đến 25/9/2022

Lịch công tác từ 12/9 đến 18/9/2022

Lịch công tác từ 05/9 đến 11/9/2022

Lịch công tác từ 29/8 đến 4/9/2022

Lịch công tác từ 22/8 đến 28/8/2022

Lịch công tác từ 15/8 đến 21/8/2022

Lịch công tác 8/8 đến 14/8/2022

Lịch công tác từ 01 đến 07/8/2022

Lịch công tác từ 25 đến 31/7/2021

Lịch công tác từ 18 đến 24/7/2022

Lịch công tác từ 11/7 đến 17/7/2022

Lịch công tác từ 4/7 đến 10/7/2022

Lịch công tác từ 27/6 đến 3/7/2022

Lịch công tác từ 20/6 đến 26/6/2022

Lịch công tác từ 13/6 đến 19/6/2022

Lịch công tác từ 06/6 đến 12/6/2022

Lịch công tác từ 30/5 đến 5/6/2022

Lịch công tác từ ngày 23/5 đến 29/5/2022

Lịch công tác từ ngày 23/5 đến 29/5/2022

Lịch công tác từ 16/5 đến 22/5/2022

Lịch công tác từ 9/5 - 15/5/2022

Lịch công tác từ 4/5 đến 8/5/2022

Lịch công tác từ 25/4 đến 1/5/2022

Lịch công tác từ 18/4 đến 24/4/2021

Lịch công tác từ 11/4 đến 17/4/2022

Lịch công tác từ 04/4 đến 10/4/2022

Lịch công tác từ 28/3 đến 3/4/2022

Lịch công tác từ 21/3 đến 27/3/2022

Lịch công tác từ 14/3 đến 20/3/2022

Lịch công tác từ 7/3 đến 13/3/2022

Lịch công tác từ 28/2 đến 6/3/2022

Lịch công tác từ 21/2 đến 27/2/2022

Lịch công tác từ ngày 14/2 đến 20/2/2022

Lịch công tác từ 7/2 đến 13/2/2022

Lich cong tac tu 31/1 den 6/2/2022

Lịch công tác từ ngày 24/1 đến 30/1/2022

Lịch công tác từ 17/01 đến 23/01/2022

Lịch công tác từ 10/01 đến 16/01/2022

Lịch công tác từ 02/1 đến 9/1/2022

Lịch công tác từ 27/12/2021 đến 02/01/2021

Lịch công tác từ ngày 20-26/12/2021

Lịch từ ngày 13/12 đến 19/12/2021

Lịch từ ngày 6/12 đến 12/12/2021

Lịch từ 29/11/2021 đến 5/12/2021

Lịch từ 22/11 đến 28/11/2021

Lịch từ 15/11 đến 21/11/2021

Lịch từ 8/11 đến 14/11/2021

Lịch từ 01/11 đến 07/11/2021

Lịch từ 25/10 đến 31/10/2021

Lịch từ 18/10 đến 24/10/2021

Lịch công tác từ 11/10 đến 17/10/2021

Lịch công tác từ 4/10 đến 10/10/2021

Lịch công tác từ 27/9 đến 3/10/2021

Lịch công tác từ 20/9 đến 26/9/2021

Lịch công tác từ 6/9 tháng 12/9/2021

Lịch công tác từ 30/8 đến 5/9/2021

Lịch công tác từ 23/8 đến 29/8/2021

Lịch từ 16/8 đến 22/8/2021 (cập nhật)

Lịch công tác từ 16/8 đến 22/8/2021

Lịch công tác từ 9/8 đến 15/8/2021

Lịch công tác từ ngày 2/8 đến 8/8/2021

Lịch công tác từ 26/7 đến 1/8/2021

Lịch công tác từ 19/7 đến 25/7/2021

Lịch công tác từ 12/7 đến 18/7/2021

Lịch công tác từ 5/7 đến 11/7/2021

Lịch công tác từ 21/6 đến 28/6/2021

Lịch công tác từ ngày 14/6 đến 20/6/2021

Lịch công tác từ 7/6/ đến 13/6/2021

Lịch công tác 31/5 đến 6/6/2021

Lịch công tác từ 24/5 đến 30/5/2021

Lịch công tác từ 17/5 đến 23/5/2021

Lịch công tác từ 10/5 đến 15/5/2021

Lịch công tác từ 3/5 đến 9/5/2021

Lịch công tác từ 26/4 đến 2/5/2021

Lịch công tác từ 19/4 đến 25/4/2021

Lịch công tác từ 12 đến 18/4/2021

Lịch công tác từ 5 đến 11/4/2021

Lịch công tác từ 29/3 đến 4/4/2021

Lịch công tác từ 22 đến 28/3/2021

Lịch công tác từ 15 đến 21/3/2021

Lịch công tác từ ngày 8 đến 14/3/2021

Lịch công tác 01/3 đến 7/3/2021

Lịch công tác từ 22/2 đến 28/2/2021

Lịch công tác từ 01/02 đến ngày 07/02/2021

Lịch công tác từ 25/1 đến 31/1/2021

Lịch công tác từ ngày 18 đến 24/1/2021

Lịch công tác từ ngày 11 đến 17/1/2021

Lịch công tác ngày 4/1 đến 10/1/2021

Lịch công tác từ 28/12/2020 đến 03/1/2021

Lịch công tác từ 21/12 đến 27/12/2020

Lịch công tác từ 14-12 đến 20/12/2020

Lịch công tác từ 7/12 đến 13/12/2020

Lịch công tác từ 30/11 đến 6/12/2020

Lịch công tác từ 23/11 tháng 29/11/2020

Lịch công tác từ 16/11 đến 22/11/2020

Lịch công tác từ ngày 9/11 đến 15/11/2020

Lịch công tác từ ngày 2/11 đến 8/11/2020

Lịch công tác từ 26/10 đến 1/11/2020

Lịch công tác từ ngày 19/10 đến 25/10/2020

Lịch công tác từ 12/10/ đến 18/10/2020

Lịch công tác từ 5/10 đến 11/10/2020

Lịch từ 28/9 đến 4/10/2020

Lịch từ 21/9/2020 đến 27/9/2020

Lịch công tác từ 14/9 đến 20/9/2020

Lịch từ ngày 3/8 đến ngày 9/8/2020

Lịch từ ngày 27/7 đến 2/8/2020

Lịch từ ngày 20/7 đến 26/7/2020

Lịch từ ngày 6/7 đến 12/7/2020

Lịch từ ngày 29/6 đến ngày 5/7/2020

Lịch từ 22 đến 28/6/2020

Lịch từ ngày 15 đến ngày 21/6/2020

Lịch từ ngày 8 đến ngày 14/6/2020

Lịch từ ngày 01 đến 07/6/2020

Lịch từ ngày 25 đến 31/5/2020

Lịch từ ngày 18 đến 24/5/2020

Lịch từ ngày 11/5 đến ngày 17/5/2020

Lịch từ ngày 4/5 đến 10/5/2020

Lịch từ ngày 27/4 đến ngày 3/5/2020

Lịch từ ngày 20/4 đến ngày 26/4/2020

Lịch từ ngày 13/4 đến 19/4/2020

Lịch từ ngày 6/4 đến 12/4/2020

Lịch từ 30/3 đến 3/4/2020

Lịch từ 23/3 đến 29/3/2020

Lịch từ ngày 16-22/3/2020

Lịch từ ngày 9-15/3/2020

Lịch từ 02-09/3/2020

Lịch công tác Ngày 23/2/2020 đến 1/3/2020

Lịch công tác Ngày 17/02/2020 đến 23/02/2020

Lịch công tác Ngày 10/02/2020 đến 16/02/2020

Lịch công tác Ngày 03/02/2020 đến 09/02/2020

Lịch công tác Ngày 27/01/2020 đến 02/02/2020

Lịch công tác Ngày 20/01/2020 đến 26/01/2020

Lịch công tác Ngày 13/01/2020 đến 19/1/2020

Lịch công tác Ngày 06/01/2020 đến 12/1/2020

Lịch công tác Ngày 30/12/2019 đến 5/1/2020

Lịch công tác tháng 12

Lịch công tác tháng 11

Lịch công tác tháng 10

Lịch công tác tháng 9

Lịch công tác tháng 8

Lịch công tác tháng 7

Lịch công tác tháng 6

Lịch công tác tháng 5

Lịch công tác tháng 4

Lịch công tác tháng 3

Lịch công tác tháng 2

Lịch công tác tháng 1

Ngày 24/6 - 7/7

Lịch 2/6 - 15/6

Lịch 6-19/5

10-15/12/2018

3-8/12/2018

Lịch 26/11-02/12

Lịch 19/15/11/2018

Lịch ngày 11-11 đến 17-11

5-11/11

29.10 đến 03.11

Lịch công tác tháng 1

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai