UBND thị xã An Khê
    Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - Gia Lai
    Điện thoại: 059.3832277
          Fax: 059.3833020

         1478004004_Mail.png Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
    Website: ankhe.gialai.gov.vn