CHUYÊN MỤC

Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Kbang

(ngày đăng bài: 17/05/2022)
     Nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mại dâm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế -xã hội; vừa qua Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 536/KH-UBND triển khai Chương trìnhphòng, chống mại dâm giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Kbang.

Untitled.jpg

Theo đó, kế hoạch đề ra
          * 05 chỉ tiêu cụ thể:
          1. Về công tác tuyên truyền:
          - 70% xã, thị trấn tổ chức được ít nhất là một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên.
          - Thông tin về công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn được đăng tải trên các cơ quan báo chí, truyền thông cấp tỉnh, cấp huyện ít nhất một tháng một lần.
          - Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm cho trên 70% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, 70% học sinh tại các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp huyện.
          2. Về hoạt động phòng ngừa:
          - 100% các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm.
          - Ít nhất 100% các cơ quan, ban ngành huyện và các xã, thị trấn lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế -xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS.
          3. Về thanh tra, kiểm tra, truy tố:
          - 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời.
          - Hàng năm, tổ chức kiểm tra ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn; đến năm 2025, 100% số tội phạm liên quan đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật; 100% số cơ sở được kiểm tra ít nhất một lần.
          4. Về hoạt động can thiệp giảm tác hại:
          - Phấn đấu trên 20% địa bàn xã, thị trấn xây dựng, triển khai được mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm;
          - Trên 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, tư vấn tâm lý, pháp lý, sức khỏe, dạy nghề, tạo việc làm... giúp họ hòa nhập cộng đồng.
          5. Về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng:
          Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho 50% người làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp; thực hiện các hoạt động can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.
          * Từ 3 chỉ tiêu nêu trên, UBND huyện đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm: 
          - Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm;
          - Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan tại địa bàn cơ sở;
          - Xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm;
          - Đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm;
          - Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.
Phạm Thị Phương Loan


 
   

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai