CHUYÊN MỤC

UBND huyện Kbang tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện, phiên tháng 02 năm 2023

(ngày đăng bài: 16/03/2023)
     Chiều ngày 09/3/2023, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị thành viên UBND huyện, phiên tháng 02 năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên UBND huyện Khóa VIII; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp.

Untitled.jpg
Quang cảnh hội nghị

     Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác của UBND huyện tháng 02, nhiệm vụ công tác tháng 3/2023; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách huyện; giải pháp thu ngân sách quý I/2023; tình hình triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; tiến độ sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2022-2023; tiến độ thu hoạch một số loại cây trồng; công tác phòng, chống hạn, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kế hoạch triển khai các mô hình, dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp đã phân khai; kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tiến độ thực hiện đo đạc cấp GCN QSD đất đối với diện tích đất tại tiểu khu 152 - xã Nghĩa An và đất UBND tỉnh thu hồi của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lơ Ku, Sơ Pai giao về địa phương quản lý. Theo đó, trong tháng 02/2023 và 02 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, của HĐND huyện đã đề ra. Sản xuất vụ Đông - Xuân 2022-2023 đạt 91,7% KH; tiến độ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo; không để xảy ra dịch bệnh trên động vật và cây trồng; tổng thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm triển khai ngay từ đầu năm; công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở tiếp tục thực hiện tốt.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Một số cây trồng sản xuất vụ Đông Xuân chưa đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn; tình trạng vi phạm lâm luật còn xảy ra; việc giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai còn chậm, một số vụ việc đất đai giải quyết chưa dứt điểm, kéo dài…
 
Untitled1.jpg
Các cơ quan, đơn vị báo cáo tại Hội nghị
 
     Tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, đề ra những giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới.

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã  yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu tại báo cáo của UBND huyện về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 02, nhiệm vụ và giải pháp tháng 3 năm 2023, cụ thể:
 
Untitled2.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị
 
Về lĩnh vực kinh tế:   

     - Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân đối với các cây trồng chưa đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu mua mía, mì, cà phê; tập trung theo dõi, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại các loại cây trồng, vật nuôi. Triển khai các biện pháp phòng, chống hạn.

     - Tập trung triển khai thực hiện xây dựng mô hình, dự án: chương trình tái canh cà phê; Hỗ trợ cây Mắc ca, cây Giổi xanh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân tộc Bahnar; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG…. Triển khai trồng rừng năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch.

     - Xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng xã, làng nông thôn mới năm 2023; ưu tiên bố trí kinh phí cho các xã để hỗ trợ người dân thực hiện dự án phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn.

     - Tổ chức xây dựng kế hoạch và thu, nộp quỹ PCTT năm 2023; đôn đốc truy thu quỹ giai đoạn 2016-2022; xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN năm 2023.

     - Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, củng cố lực lượng kiểm lâm địa bàn, các trạm kiểm soát lâm sản; Triển khai có hiệu quả kế hoạch PCCCR mùa khô năm 2023; Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm.

     - Chỉ đạo Tổ kiểm tra truy quét liên ngành huyện thường xuyên phối hợp với Tổ liên ngành các xã, Thị trấn phối hợp tổ chức kiểm tra truy quét lâm tặc ở trong rừng. Tăng cường điều tra, tham mưu xử lý các vụ vi phạm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

     - Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, cho thuê đất trái phép ở các xã, thị trấn; hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuê đất đối với diện tích đất đã được đo đạc lập bản đồ địa chính tại xã Lơ Ku và Sơ Pai;

     - Theo dõi, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án ứng dụng KHCN năm 2023. Tổ chức kiểm tra việc cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn;

     - Khẩn trương lập các thủ tục hồ sơ; thực hiện thẩm định hồ sơ, dự toán đầu tư XDCB năm 2023 đảm bảo chính xác về khối lượng; tổ chức triển khai thi công đảm bảo tiến độ; đánh giá và kiểm tra chất lượng công trình kịp thời. Đôn đốc các xã triển khai thực hiện các hợp phần hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2023.

     - Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện.

     - Triển khai thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư dọc mương thoát nước đoạn từ đường Nguyễn Du đền Sông Ba, thị trấn Kbang; Triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra trật tự xây dựng nhà ở tư nhân và các công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

     - Hướng dẫn UBND các xã và các cơ quan đơn vị triển khai lập, thẩm định và triền khai xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn CTMT QG về NTM năm 2023, vốn chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023; Xây dựng kế hoạch thông báo đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN triển khai năm 2023.

Về lĩnh vực Văn hóa-xã hội:

     - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch học kỳ II năm học 2022-2023; chỉ đạo các trường học phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn vận động học sinh ra lớp đầy đủ, duy trì sĩ số; tổ chức thực hiện dạy và học đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

     - Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác Dân số-Kế hoạch hoá gia đình.

     - Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch.

     - Tiếp tục thực hiện chính sách đối với người có công cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thực hiện các giải pháp vận động các đối tượng tham gia BHYT; rà soát, cấp đúng, đủ, kịp thời thẻ BHYT cho các đối tượng nhà nước hỗ trợ đóng. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín; Kế hoạch giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Quan tâm thực hiện các mục tiêu công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ.

Về lĩnh vực Nội chính

     - Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác bám dân, xuống địa bàn nắm tình hình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để tạo thành điểm nóng về an ninh chính trị.

     - Thực hiện công tác rà soát, kiểm tra tình hình tội phạm trên từng địa bàn, chủ động mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; ban hành và triển khai kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, cơ quan, đơn vị, xã; tăng cường quản lý cư trú của người nước ngoài, việt kiều.

     - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phổ biến ý định, hướng dẫn diễn tập chiến đấu trong KVPT cho 05 xã (xã Đông, Đăk Hlơ, Lơ Ku, Đak Rong, Kon Pne); tổ chức huấn luyện và tổ chức phát động thi đua chặt chẽ, trang nghiêm, đúng quy định;

     - Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo đúng quy định. Chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt.

     - Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo triển khai thực hiện điều tra, khảo sát tình hình THPL năm 2023 trên địa bàn huyện.

     - Tập trung rà soát, phân loại án dân sự, làm tốt công tác xác minh điều kiện thi hành án nhằm thi hành kịp thời các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.

     - Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức huyện theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2023. Tổng hợp hồ sơ và dự toán kinh phí đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định nghỉ hưu trước tuổi 6 tháng cuối năm 2023;

      - Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức xã và triển khai các bước trong công tác tuyển dụng; xin chủ trương giải thể Trạm quản lý thuỷ nông theo quy định; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã;

     - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính năm 2023; xây dựng kế hoạch thực hiện QLNN về thanh niên năm 2023.

     - Hoàn thiện hồ sơ đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2021-2022; quyết định khen thưởng đột xuất và khen thưởng chuyên đề năm 2023.
 
Hoả Văn Cường - Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai