CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

(ngày đăng bài: 05/09/2023)
     Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta, giữ vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Chính sách Bảo hiểm y tế do Nhà nước tổ chức, thực hiện, hoạt động vì mục đích an sinh xã hội, không vì mục đích lợi nhuận nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn... thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh. Từ đó, giúp người bệnh giảm thiểu các chi phí chăm sóc sức khỏe hay các chi phí liên quan đến việc điều trị, phục hồi sức khoẻ khi gặp tai nạn, bệnh tật.

Untitled.jpg
Người dân khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện bằng thẻ Bảo hiểm tế

     Để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện đã bám sát các giải pháp, điều hành của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tăng cường công tác quản lý thu, giảm nợ Bảo hiểm y tế; thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 100% người tham gia Bảo hiểm y tế; tăng cường kiểm soát dữ liệu thẻ Bảo hiểm y tế đảm bảo thông tin trên thẻ Bảo hiểm y tế cho người tham gia và thụ hưởng chính sách Bảo hiểm y tế. Song song với đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện còn chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Bảo hiểm y tế, nhấn mạnh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách Bảo hiểm y tế đối với đời sống của người dân cũng như các quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế, từ đó giúp dân giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may ốm đau, bệnh tật.

     Tính đến ngày 30/7/2023, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện mới đạt 88,70% (60.780/68.522 người) trong đó tỷ lệ học sinh tham gia Bảo hiểm y tế mới đạt 92,6% (16.378/17.688); còn 1.261 học sinh (533 học sinh DTTS), 2.369 hộ làm Nông lâm ngư nghiệp (1.144 hộ DTTS), 3.843 hộ gia đình (1.518 hộ DTTS), 290 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, DTTS chưa có thẻ Bảo hiểm y tế, một số xã có tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế thấp như: xã Sơn Lang đạt 72,32%, xã Tơ Tung đạt 80,67%, xã Sơ Pai đạt 85%.
 
     Để phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 94,25% dân số tham gia BHYT theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện, trong đó tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia Bảo hiểm y tế.

     Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với BHXH huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT học sinh, thực hiện đúng, kịp thời hướng dẫn việc hỗ trợ thêm mức đóng BHYT học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai. Chỉ đạo các đơn vị trường học rà soát, lập danh sách học sinh chưa tham gia BHYT. Trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với BHXH huyện, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch vận động học sinh tham gia BHYT, phấn đấu đạt 100% (giao chỉ tiêu đến từng trường ngay từ đầu năm học). Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT được giao. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT ở các đơn vị trường học, có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định của pháp luật về BHYT, nhất là các đơn vị có học sinh tham gia BHYT có tỷ lệ thấp. Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, thanh quyết toán theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện lập danh sách học sinh DTTS chưa có thẻ BHYT gửi về UBND huyện nắm được.
 
Untitled1.jpg
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024
 
     Trường THPT Lương Thế Vinh, Trường THPT Anh hùng Núp, Trường THCS&THPT Kon Hà Nừng: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh của trường tham gia BHYT học sinh đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT được giao. Phối hợp với BHXH huyện tuyên truyền chính sách BHYT đến phụ huynh và học sinh nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT. Thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, thanh quyết toán theo đúng quy định.

     Phòng Lao động-TB&XH: Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thống kê, rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, người nghèo, vận động người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT năm 2023; thẩm định trước khi UBND xã, thị trấn quyết định phê duyệt danh sách gửi BHXH huyện tổ chức in, cấp thẻ BHYT. Phối hợp tuyên truyền vận động các nhóm đối tượng khác do ngành quản lý tham gia BHYT.
 
Untitled2.jpg
Hội nghị tuyên truyền bảo hiểm y tế tại xã Lơ Ku

     Bảo hiểm xã hội huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng chính sách BHYT trong phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT. Thực hiện rà soát, phân loại danh sách học sinh chưa tham gia BHYT và sắp hết hạn trong cơ sở dữ liệu người tham gia BHYT để phối hợp với các nhà trường vận động học sinh tham gia BHYT. Kịp thời in ấn, phát hành thẻ BHYT cho học sinh tham gia BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi khi tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT; thanh quyết toán đầy đủ kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học theo đúng quy định. Có giải pháp vận động, tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH, BHYT đến người dân, mở rộng Dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn, giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHYT, BHXH cho Dịch vụ thu nhằm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

     Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các giải pháp phát triển người tham gia BHYT, giao chỉ tiêu cho các thôn, làng, tổ dân phố phát triển số người tham gia BHYT phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT giai đoạn 2023-2025. Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT của tỉnh đối với một số đối tượng để nhân dân biết, tích cực tham gia BHYT. Tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tham gia BHYT, phấn đấu đạt 100% học sinh tham gia BHYT./.
 
Trần Thị Phương- Phòng Nội vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai