CHUYÊN MỤC

Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang năm 2022 và ký kết Chương trình phối hợp năm 2023

(ngày đăng bài: 04/03/2023)
     Chiều ngày 03/3/2023, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2022 và ký kết Chương trình phối hợp năm 2023; dự hội nghị, có Đ/c Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Dũng-Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Vũ Văn Hải-Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; dự hội nghị còn có lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng Tài chính-Kế hoạch.

Untitled.jpg
Quang cảnh Hội nghị
 
      Trong năm 2022, căn cứ vào Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ký kết, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quy chế đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc kịp thời, nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác. Trong quá trình tổ chức thực hiện các cơ quan, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, góp phần thực hiện có hiệu quả nội dung quy định của Quy chế, qua đó đã được nhiều kết quả, cụ thể như sau: Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai thực hiện tốt việc tham gia xây dựng văn bản pháp luật trên địa bàn huyện; làm tốt vai trò chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của huyện; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện và báo cáo viên pháp luật huyện đã tổ chức phổ biến 117 đợt, thu hút trên 8.790 lượt người tham gia; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện triển khai đến cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức vận động Nhân dân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, hương ước, quy ước ở khu dân cư…Trong năm, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tổ chức thành công 06 kỳ họp HĐND (trong đó có 02 kỳ họp thường lệ và 04 kỳ họp chuyên đề), ban hành 39 nghị quyết, các nghị quyết được ban hành đúng với quy định của pháp luật, có tính khả thi cao; tổng hợp 161 ý kiến, kiến nghị chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định; UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết và  báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị;  Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã triển khai 09 đợt giám sát; Thường trực HĐND huyện phối hợp giải quyết tốt những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam làm tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền, chức năng giám sát, phản biện xã hội…Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện vẫn còn một số mặt hạn chế như: Trong các phiên họp của Thường trực HĐND, của UBND và của UBMTTQ VN huyện khi được mời dự nhưng có lúc một trong các bên chưa bố trí, sắp xếp công việc tham dự đầy đủ; một số báo cáo, dự thảo nghị quyết và tài liệu kỳ họp do UBND huyện trình gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chưa đảm bảo thời gian quy định; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc chưa được chặt chẽ dẫn đến việc giải quyết kéo dài chưa dứt điểm.

     Tại Hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp năm 2022 cũng như nhiệm vụ, giải pháp phối hợp trong năm 2023.
 
 Untitled1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện
 
     Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả mà các cơ quan đã đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ phối hợp năm 2022, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2022; đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2022 và các cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy định, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tại Chương trình phối hợp năm 2023 và theo Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026./. 
 
 Untitled2.jpg
Hình ảnh các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Dũng-Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Vũ Văn Hải-Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện ký kết Chương trình phối hợp năm 2023.
 
Nguyễn Mạnh Phùng - Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai