CHUYÊN MỤC

Bế mạc kỳ họp thứ Tám – HĐND huyện Kbang (khóa VII)

(ngày đăng bài: 19/07/2019)
     Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Tám- Hội đồng nhân dân huyện (khoá VII) đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

     Trước đó, sáng ngày 16/7/2019, HĐND huyện đã thông qua các báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan; các tờ trình do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại kỳ họp.

     Chiều ngày 16/7/2019, kỳ họp chia làm 03 tổ thảo luận với 25 lượt ý kiến tham gia về các nội dung như: dự thảo Nghị quyết HĐND huyện; về hoạt động của HĐND huyện, Mặt trận và các Đoàn thể; về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian đến như: phòng chống dịch bệnh trên cây trồng (sâu keo mùa thu…), dịch bệnh trên gia súc; giải pháp hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý bảo vệ rừng, việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm; công tác quản lý đất công và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc quản lý khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là cát, đất xây dựng; việc đảm bảo nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn; xây dựng nhà vệ sinh đồng bộ cho các trường học trên địa bàn huyện; du lịch tự phát gây ô nhiễm môi trường; tình trạng tử tự, tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số; việc quản lý đối tượng tù tha về tại cộng đồng…

     Trên cơ sở đó, sáng ngày 17/7/2019, tại buổi thảo luận chung tại hội trường, lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan đã trả lời, giải trình rõ thêm về các ý kiến thảo luận.

     Tại phiên bế mạc kỳ họp, HĐND huyện đã thống nhất thông qua 08 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện. Trong đó, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2019 nêu lên những nhiệm vụ, giải pháp trong tâm như: phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng giái trị sản xuất đạt 8,26%; cuối năm 2019, bình quân tiêu chí đạt chuẩn NTM là 15 tiêu chí/xã, xã  Sơn Lang hoàn thành Nông thôn mới, xã Tơ Tung cơ bản hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới; Hợp tác xã hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; đưa chợ Kbang vào hoạt động ổn định; thực hiện thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao… Về quyết toán ngân sách huyện năm 2018, theo đó tồn kết dư ngân sách năm 2018 là 78,44 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp huyện là hơn 60,17 tỷ đồng; ngân sách cấp xã là 18,27 tỷ đồng. Về Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020, theo đó thống nhất điều chỉnh giảm 03 công trình năm 2020 với tổng vốn bố trí: 12.045 triệu đồng, đồng thời, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2020 với 04 công trình với tổng vốn bố trí 17.577 triệu đồng, nguồn phải bổ sung là 5.550 triệu đồng…
 
67235062_513454355861481_2983913582409809920_n.jpg
Đ/c Trương Văn Đạt –  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

     Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của UBND huyện, các Ban HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và cử tri trong huyện đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp cho HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có thêm nhiều thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh, để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh và một số nhiệm vụ khác năm 2019, ngay sau kỳ họp:

     UBND huyện khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND huyện thông qua; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019. Chỉ đạo rà soát các chương trình, dự án, kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trên cơ sở đó có giải pháp tích cực chỉ đạo quyết liệt từng công việc cụ thể, đảm bảo tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Tập trung vào một số vấn đề, lĩnh vực quan trọng của địa phương để chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện như: lồng ghép các chương trình, dự án, đầu tư hoàn thành kế hoạch Nông thôn mới năm 2019. Triển khai có hiệu quả các Phương án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với đề án tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng một số sản phẩm mang tính cạnh tranh cao. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất công; công tác đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị, môi trường, đặc biệt phải đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện. Quan tâm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư các dự án trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động; Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, các hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Tích cực chỉ đạo việc chi ngân sách đúng dự toán đề ra, đảm bảo tiết kiệm, phát huy nguồn vốn, hạn chế chuyển nguồn không có lý do chính đáng; có giải pháp để nuôi dưỡng nguồn thu nhằm đảm bảo thu ngân sách địa phương.
     
     Tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; chấn chỉnh việc lập dự án ban đầu, hạn chế việc điều chỉnh thay đổi quy mô, tổng mức đầu tư. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao để nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hoá và tinh thần cho nhân dân; tiếp tục kêu gọi đầu tư, quảng bá phát triển các điểm du lịch theo tuor du lịch liền kết vùng, thu hút khách đến huyện; tập trung chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Ngày hội du lịch Kbang vào tháng 7 tới. Đảm bảo các điều kiện phục vụ năm học mới 2019-2020; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; chủ động hơn trong công tác cung cấp thông tin cho nhân dân, nhất là thông tin những vấn đề nóng, nhạy cảm, để phản bác luận điệu tuyên truyền phi luận của các thế lực thù địch. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Tăng cường công tác nắm tình hình từ cơ sở, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, chú trọng công tác quản lý giáo dục đối tượng tù ta về tại cộng đồng . Đổi mới mạnh mẽ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đảm bảo đúng thời gian quy định; tập trung giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm.

     Thường trực, các ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát; tổ chức có hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND huyện. Các đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đổi mới hình thức tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri; chủ động tổ chức giám sát, khảo sát những vấn đề cử tri quan tâm, những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kịp thời, tránh những việc cấp thiết của dân chậm được phản ánh và giải quyết. Đồng thời gương mẫu và động viên nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

     Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN, các đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND huyện trong công tác; đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.
 
Trương Thị Chúc - Chuyên viên VP HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai