CHUYÊN MỤC

HĐND huyện Kbang tổ chức Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

(ngày đăng bài: 25/12/2021)
     Từ ngày 23-24/12/2021, tại Hội trường 19/5, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VIII.  Tham dự kỳ họp có 32/33 vị đại biểu HĐND huyện khoá VIII; dự kỳ họp có đồng chí Trương Văn Đạt - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị huyện, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện, UBMTTQVN huyện; các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các tổ chức chính trị-xã hội huyện, Tổ chức Xã hội huyện; lãnh đạo các đơn vị tỉnh, Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện.

Untitled.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh uỷ viên-Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện khai mạc Kỳ họp
 
 
Untitled1.jpg
Đồng chí Trương Văn Đạt - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.
 
     Tại Kỳ họp này, HĐND huyện đã nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự; thông báo của UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện; các vị đại biểu đã tập trung thảo luận, quyết định thông qua 18 nghị quyết quan trọng làm cơ sở thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, cụ thể: (1) Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022; (2) Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; (3) Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành”; (4) Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về phân cấp nguồn thu, quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện giai đoạn 2022-2025; (5) Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương, dự toán ngân sách cấp huyện năm 2022 và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2022; (6) Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025; (7) Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022; (8) Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Kbang, huyện Kbang; (9) Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Đăk Smar, xã Đăk Smar, huyện Kbang; (10) Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường trung tâm xã Sơ Pai, huyện Kbang; (11) Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Lê Văn Tám (đoạn cầu Lê Văn Tám - Đường Đông Trường Sơn), thị trấn Kbang, huyện Kbang; (12) Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mương tiêu thị trấn Kbang (Đoạn Nguyễn Du đến đường Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang; (13) Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Võ Thị Sáu nối dài (đoạn Trần Bình Trọng - Quang Trung); (14) Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (07 xã); (15) Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc xã đội trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (03 xã); (16) Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về hỗ trợ một phần kinh phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc Bahnar trồng cây Mắc ca, cây Giổi xanh trên địa bàn huyện năm 2022 -2025; (17) Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về thông qua kế hoạch vốn cho công tác lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; (18) Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về tăng cường sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn thị trấn Kbang và các xã lân cận đến năm 2025.
 
Untitled2.jpg
Các đại biểu HĐND huyện khoá VIII biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết

     Để tổ chức phần thảo luận, Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khoá VIII đã chia thành 03 tổ thảo luận, qua thảo luận có 27 lượt ý kiến, kiến nghị, trong đó tập trung thảo luận và làm rõ một số chỉ tiêu, kết quả đã đạt được năm 2021 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của huyện năm 2022; các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó: Tập trung thảo luận về dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; Quy định phân cấp nguồn thu, quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện giai đoạn 2022-2025; tăng cường các giải pháp để hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác tuyền truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; việc thu hồi các diện tích rừng bị lấn chiếm để trồng cây lâm nghiệp; chế độ, chính sách cho đối tượng... Trên cơ sở đó, UBND huyện và các ban ngành có liên quan đã giải trình, làm rõ những tồn tại, hạn chế, trách nhiệm và biện pháp khắc phục, đặc biệt là các nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến kết quả thực hiện nghị quyết và các vấn đề có liên quan.
 
Untitled3.jpg
Đại biểu HĐND huyện phát biểu thảo luận tại kỳ họp
 
Untitled4.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng-Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp 
  
     Qua thảo luận, thống nhất đánh giá: Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhất định, nhưng với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện, các ngành, địa phương; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện thành công “Mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, khống chế dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự ước: 496.388,833 tr.đ, đạt 121,7% dự toán HĐND huyện giao; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn huyện ước đạt 626.000 triệu đồng, bằng 100,97% kế hoạch; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực: Văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông tiếp tục có bước phát triển; ngành y tế đã tập trung nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; các vấn đề an sinh, xã hội được tập trung xử lý có hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, năm 2021 việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện “Về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021” còn những hạn chế, tồn tại cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đó là: còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra (Thu nhập bình quân đầu người; số xã, làng đạt chuẩn nông thôn mới; tổng sản lượng lương thực,…); giải ngân vốn đầu tư mới đạt 54,9% so với kế hoạch vốn. Tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra, mặc dù giảm 13 vụ vi phạm so với năm 2020 nhưng mức độ, tính chất có thời điểm còn phức tạp, số vụ vi phạm phải khởi tố hình sự không giảm so với năm 2020. Tiến độ cấp GCN QSD đất còn chậm; chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện năm 2021 chưa đạt kế hoạch; do ảnh hưởng dịch Covid-19, lao động từ vùng dịch trở về địa phương có nguy cơ thất nghiệp cao, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, một bộ phận người DTTS còn nhiều khó khăn, nguy cơ tái nghèo cao.

     Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh đã được nêu đầy đủ tại các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị.
 
Untitled5.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  phát biểu bế mạc Kỳ họp

     Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đ/c Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của UBND huyện, các Ban HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và cử tri trong huyện đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp cho HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có thêm nhiều thông tin về tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Để đưa huyện ta tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn; HĐND huyện yêu cầu UBND huyện, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; xây dựng và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết.  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 04 chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành, để nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. UBND huyện, các ngành, các địa phương phải triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, thường xuyên nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh và chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp,… đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản trong năm 2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong điều kiện thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học 2021-2022. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết, vui Xuân Nhâm Dần 2022 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong huyện; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

     Đề nghị UBMTTQVN huyện, các đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện; đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội./.
 
Nguyễn Mạnh Phùng - Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai