CHUYÊN MỤC

Công bố 33 người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026

(ngày đăng bài: 02/06/2021)
Ủy ban bầu cử huyện vưa bàn hành Nghị Quyết số 31/NQ-UBBC ngày 27/5/2021 công bố danh sách 33 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Untitled-(1).jpg
Đ/c Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 2
 
     Theo biên bản cuộc họp Tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026, số cử tri đi bầu cử ở cấp huyện đạt 99,85%, kết quả đã bầu đủ 33 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII. Đại biểu trúng cử có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất đạt 98,91%; đại biểu trúng cử có tỷ lệ phiếu bầu thấp nhất đạt 67,62%.

     Theo kết quả bầu cử, trong số 33 đại biểu trúng cử HĐND huyện có 19 người thuộc các cơ quan đảng (chiếm 57,58%); chính quyền: 6 người (chiếm 18,18%); mặt trận-đoàn thể: 05 người (chiếm 15,15%); công an, quân đội: 02 người (chiếm 6,06%) và cơ quan, đơn vị khác 01 người (chiếm 3,03%). Về cơ cấu trúng cử: nữ 10 người (chiếm 30,30%); dân tộc thiểu số 13 người (chiếm 39,39%); trẻ tuổi: 10 người (chiếm 30,30%); ngoài đảng 01 người (chiếm 3,03%); tái cử 13 người (chiếm 39,39%). Về trình độ chuyên môn: dưới đại học chiếm tỷ lệ 18,18%; đại học chiếm tỷ lệ 69,70% và trên đại học chiểm tỷ lệ: 12,12%; trình độ lý luận chính trị bậc trung cấp chiếm 36,36%; cao cấp chiếm tỷ lệ 57,58%.
 
Untitled1.jpg
Theo Luật Bầu cử, số đại biểu HĐND huyện được bầu khóa VIII là 33 người (giảm hơn 02 người so với khóa VII)
 
     Kết quả những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Kbang khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026 sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp ở từng đơn vị bầu cử như sau:

     Đơn vị bầu cử số 1 (xã Kon Pne và Đak Rong): Ông Đinh Nao, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đak Rong; ông Phạm Quang Vĩnh, UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Giám đốc Trung tâm BDCT huyện và ông Đinh Kre, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HDND xã Kon Pne.

     Đơn vị bầu cử số 2 (xã Sơn Lang): Ông Đinh Xuân Phiết, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lang; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và bà Đinh Thị Toại, HUV, Phó Bí thư Huyện đoàn.

     Đơn vị bầu cử số 3 (xã Sơ Pai): Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơ Pai, ông Nguyễn Công Đạo, UVBTV Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ và bà Đinh Thị Triết, HUV, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện.

     Đơn vị bầu cử số 4 (xã Krong): Bà Đinh Thị Phương Lan, Kiểm tra viên UBKT huyện; ông Đinh Ních, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Krong và ông Mã Văn Tình, HUV, Trưởng phòng NN&PTNT thôn huyện.

     Đơn vị bầu cử số 5 (xã Lơ Ku và Đak Smar): Ông Đinh Văn Dân, Bí thư Đảng ủy xã Đak Smar; ông Phan Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Đinh Huy, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lơ Ku.

     Đơn vị bầu cử số 6 (Thị trấn, gồm TDP 01,02, 03, 04,05,06,07, làng Nák, làng Chiêng, làng Chưreh): Ông Đặng Công Giao, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn; bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Dân tộc và ông Y Phương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

     Đơn vị bầu cử số 7 (Thị trấn Kbang, gồm: TDP 08, 09,10,11,12,13, làng Hợp, làng Htăng, làng Groi): Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Đình Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên BCH Quân sự huyện và bà Nguyễn Thị Thu Nhi, HUV, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ VN huyện.
 
Untitled2.jpg
Ông Nguyễn Hữu Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy trúng cử đại biểu HĐND huyện  khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 7
 
     Đơn vị bầu cử số 8 (Xã Đông): Ông Nguyễn Quang Tuấn, HUV, Bí Thư Đảng ủy xã Đông; bà Trần Thị Thu Phương, giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và ông Trần Đình Lập, Bí thư Huyện đoàn.

     Đơn vị bầu cử số 9 (xã Nghĩa An và Đăk Hlơ): Ông Huỳnh Văn Nam, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; ông Nguyễn Hữu Na, HUV, BT Đảng Ủy xã Đăk Hlơ và ông Hoàng Long Vỹ, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An.

     Đơn vị bầu cử số 10 (xã Tơ Tung): Ông Đinh Bư, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tơ Tung; ông Nguyễn Đức Hoàng, UVBTV, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện và bà Trần Thị Hiền Anh, chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch.

     Đơn vị bầu cử số 11 (xã Kông Bờ La và Kông Lơng Khơng): Ông Đinh Choai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kông Lơng Khơng; bà Nguyễn Thị Đào, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kông Bơ La và bà Nguyễn Thị Oanh, HUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện.
 
 
Nguyễn Văn Trung, Phòng Nội vụ.

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai