CHUYÊN MỤC

HĐND huyện Kbang tổ chức kỳ họp thứ Mười hai - HĐND huyện, khóa VI

(ngày đăng bài: 30/12/2015)
        Trong hai ngày (ngày 28 và 29/12/2015), HĐND huyện, khoá VI (nhiệm kỳ 2011-2016) đã tổ chức kỳ họp thứ Mười hai. Dự kỳ họp có Đ/c Hà Sơn Nhin - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đ/c Trương Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ; các vị đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện; các vị đại biểu HĐND huyện (khóa VI); Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; đại điện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các công ty TNHH MTV lâm nghiệp và Ban quản lý rừng đứng chân trên địa bàn huyện và đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

        Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung xem xét, đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016; đồng thời, xem xét các báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Thường trực HĐND huyện; báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân năm 2015; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác thanh tra và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2015; Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri được đưa ra trước kỳ họp thứ Mười hai và kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được ghi nhận tại kỳ họp thứ Chín, thứ Mười; thông báo của UBMTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2015…
 
         Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ Chín và kỳ họp thứ Mười của HĐND huyện khóa VI trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nổ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015 đã đạt được nhiều  kết quả quan trọng, đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 6,96%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (ngành nông - lâm nghiệp chiếm 56,73%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 22,74%, ngành dịch vụ chiếm 20,53%); thu nhập bình quân đầu người tăng 6,53% so với năm 2014 (ước 21,088 tr.đ/người/năm). Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 34.312 ha, đạt 104,9% kế hoạch, tăng 4,82% so với năm 2014, công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật và thú y được quan tâm thực hiện có hiệu quả, công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường; đã tập trung lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý đất đai được chú trọng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai đúng quy trình, đảm bảo tiến độ. Thị trường tín dụng phát triển ổn định, các hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng đa dạng và phong phú. Thu ngân sách đạt kết quả khá, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 329.020 triệu trồng; trong đó, thu tại địa phương là 35.185 triệu đồng, đạt 137,37% dự toán và tăng 118,3% so với năm 2014. Việc quản lý và điều hành ngân sách được thực hiện linh hoạt, hiệu quả. Cơ sở vật chất giáo dục được ưu tiên đầu tư, gắn với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn; chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được cải thiện; chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được triển khai nghiêm túc; công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đúng pháp luật; Bộ máy chính quyền cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng chuẩn hóa về chất lượng và hoạt động có hiệu quả hơn.
 
        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như tình trạng nắng hạn kéo dài đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của một bộ phận nhân dân; tiến độ thực hiện một số tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới còn chậm. Chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. An ninh chính trị được giữ vững nhưng trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tuy đã được kiềm chế nhưng còn ở mức cao; chất lượng hoạt động giám sát của HĐND còn một số hạn chế.

        Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Đ/c Hà Sơn Nhin - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Đ/c Trương Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả, thành tựu mà huyện Kbang đã được năm 2015. Trong năm 2016, cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác giảm nghèo bền vững và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho cuộc bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
        2.JPG
Đ/c Hà Sơn Nhin - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại kỳ họp
 
        Trong phần thảo luận và chất vấn, các vị đại biểu HĐND huyện cũng đã chất vấn và nghe các ý kiến trả lời chất vấn của cơ quan có liên quan về các vấn đề cử tri đang quan tâm như: việc giải quyết dứt điểm đối với những trường hợp trao đổi, thuê đất, mua bán đất trái phép của đồng bào Bah Nar theo Phương án 590/PA-UBND ngày 23/6/2006 của UBND huyện; việc phân bổ ngân sách sự nghiệp giao thông cho các xã, thị trấn; việc chuyển đổi điện tích đất không đủ nước tưới sang cây trồng khác; việc thực hiện mô hình cây chanh dây, cánh đồng lớn, trồng keo lai…; nâng cao công tác quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện…. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về ngành mình, thể hiện được quyết tâm sớm khắc phục và giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được cử tri quan tâm.
3.JPG
Đ/c Trương Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

       Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện đối với bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện.

       Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen 02 đơn vị dẫn đầu cụm thi đua, 05 đơn vị lao động tiên tiến cho Thường trực HĐND các xã, thị trấn; tặng giấy khen 05 Tổ đại biểu HĐND huyện, 02 Ban của HĐND huyện và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do HĐND huyện giao năm 2015.
        4.JPG
Đ/c HNgân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc
 
        Sau hai ngày làm việc khẩn trương, tích cực và nghiêm túc, kỳ họp thứ Mười hai - HĐND huyện (Nhiệm kỳ 2011 - 2016) đã  thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đ/c HNgân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011- 2016 không còn nhiều, nhưng với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân toàn huyện, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện vai trò và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, cùng với cử tri và nhân dân huyện nhà nổ lực, cố gắng đưa Nghị quyết của kỳ họp đi vào cuộc sống, tạo tiền đề để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng năm 2016 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. UBND huyện cần tổ chức hội nghị để triển khai thực hiện Nghị quyết của kỳ họp đến các cơ quan, ban ngành của huyện và các xã, thị trấn; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn sớm có kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả các Nghị quyết. Thường trực HĐND huyện, hai Ban của HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, Mặt trận, các đoàn thể tăng cường vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016. Các Tổ đại biểu HĐND huyện sớm có kế hoạch tiếp xúc cử tri để thông báo nội dung, kết quả kỳ họp.
                                                                                                                                                                             Trương Thị Chúc - CV VP HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai