CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) LẦN THỨ MƯỜI BA (MỞ RỘNG)

(ngày đăng bài: 06/07/2018)
Sáng ngày 05/7/2018, tại Hội trường 19/5 huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Võ Văn Phán - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Hội nghị, về phía Tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính tỉnh; về phía huyện có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị huyện.

Untitled.png
Hình: Quang cảnh Hội nghị
6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - văn hóa, xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện đều tăng so với cùng kỳ; các mô hình sản xuất phát huy được hiệu quả và tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm nhiều mô hình sản xuất mới để nhân ra diện rộng; công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được chỉ đạo thực hiện thường xuyên; thị trường tín dụng tiếp tục được mở rộng. Chất lượng dạy và học được nâng lên; không để xảy ra dịch bệnh ở người và các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm; hoạt động kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch được quan tâm, bước đầu đã thu hút được khách đến huyện. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS được triển khai thực hiện thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; tình hình vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông cơ bản được kiềm chế. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chú trọng. Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương, Tỉnh được triển khai kịp thời, đúng quy định. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, cụ thể thông qua việc công khai bản kế hoạch cá nhân người đứng đầu cấp ủy. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng được quan tâm. Đã chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) phù hợp với tình hình địa phương; các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở được tích cực thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác dân vận đã cố gắng bám sát tình hình đời sống, tham mưu giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân. Hệ thống chính trị từ tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
Tuy nhiên, tiến độ thu hoạch cây mía, niên vụ 2017-2018 còn chậm (tính đến nay đạt 76,9% tổng diện tích) nên việc triển khai một số cánh đồng mía lớn niên vụ 2018-2019 chưa thực hiện được; tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra; tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn chậm. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện còn hạn chế. Chất lượng giáo dục, y tế ở vùng sâu, vùng xa chậm được cải thiện. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi chưa đảm bảo; an ninh nông thôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; phạm pháp hình sự tuy có giảm nhưng nhiều vụ có tính chất phức tạp; tình trạng xe độ chế, cải hoán, hết niên hạn sử dụng liên quan đến việc vận chuyển lâm sản trái phép chưa được xử lý triệt để. Tình trạng tự tử, thanh niên vi phạm pháp luật, nhất là trong đồng bào Bahnar còn ở mức cao. Công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân thông qua hệ thống chính trị ở cơ sở chưa thực sự hiệu quả, có nơi còn hình thức. Chất lượng hoạt động của các chi bộ ở cơ sở chậm chuyển biến, hệ thống chính trị ở thôn, làng chưa sâu sát tình hình địa phương. Công tác kết nạp đảng viên còn chậm (đạt 28,4% KH), xảy ra các trường hợp đảng viên đi làm ăn xa bỏ sinh hoạt Đảng dẫn đến bị xóa tên. Một số đảng ủy xã chậm triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Triển khai công tác dân vận chính quyền còn hạn chế, nhất là công tác nắm bắt và phản ánh tình hình cơ sở đôi lúc chưa đầy đủ, kịp thời.
                          
Untitled1.png
Hình: Đồng chí Võ Văn Phán - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 
Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 01 tập thể đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và 11 cá nhân “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2013-2017); UBND huyện tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 39 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
                                    
Untitled2.png
                     Hình: Đồng chí Huỳnh Trọng Khánh – Phó bí thư
              Thường trực Huyện ủy tặng Giấy khen cho các tập thể
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:
Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, nhất là đối với các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế theo chuỗi giá trị có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, đáp ứng thị trường tiêu thụ; thực hiện các biện pháp quản lý gắn với đầu tư phát triển các loại cây đặc sản, dược liệu hiện có trên địa bàn. Triển khai hiệu quả các phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, các mô hình sản xuất hiệu quả, cánh đồng lớn, tái canh cà phê, tưới tiết kiệm,...; hoàn thành thu hoạch diện tích mía niên vụ 2017-2018. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm, trồng rừng đạt chỉ tiêu 569 ha.
Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với triển khai xây dựng 04 làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS, phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để xã Đắk Hlơ giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.
Tiếp tục hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, xúc tiến các dự án đầu tư doanh nghiệp đã đăng ký; hỗ trợ, khuyến khích nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Tích cực chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm quản lý, sử dụng đúng quy định, có hiệu quả vốn đầu tư, kinh phí ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 83% diện tích đo đạc. Phấn đấu giải quyết cơ bản việc thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo.
Hai là, tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trường học theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), ổn định hoạt động dạy và học ngay từ đầu năm học mới; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết thiếu đất sản xuất cho đồng bào DTTS. Tiếp tục vận động, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phục vụ sản xuất và đời sống, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng hộ người DTTS vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao và giải quyết dứt điểm từ nay đến cuối năm 2018. Tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nghiên cứu phương án triển khai xây dựng hội đông y cấp huyện và cơ sở. Thu hút đầu tư và tập trung chỉ đạo đầu tư, khai thác gắn với quản lý, bảo vệ, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa - sinh thái, đảm bảo phát triển du lịch bền vững. Tổ chức thành công “Ngày hội du lịch huyện Kbang” nhằm giới thiệu, quảng bá các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện.
            
Untitled3.png            
            Hình: Đồng chí
Huỳnh Trọng Khánh – Phó bí thư
              Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị
 
Ba là, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương gắn với nền quốc phòng toàn dân; các nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính. Triển khai đồng bộ, chặt chẽ các giải pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động do kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là theo dõi, quản lý thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet, không để xảy ra tình trạng kích động người dân tham gia tụ tập gây mất an ninh chính trị.
Thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, giám sát các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, nhất là các loại tà đạo, đạo lạ. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm, tệ nạn xã hội; triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông; tiếp tục rà soát, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại súng tự chế. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án còn tồn đọng và mới phát sinh; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác tội phạm.
Bốn là, chỉ đạo tiếp tục theo dõi, nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn để làm tốt công tác định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng tập thể, cá nhân gương điển hình, tiên tiến và tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2018.
Thực hiện tốt các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, điều động, luân chuyển, bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn theo Kế hoạch số 138-KH/HU, ngày 28/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng chủ động thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
Năm là, lãnh đạo tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, xã giữa năm và cuối năm 2018 theo luật định. Nâng cao hơn nữa vai trò chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan chính quyền các cấp; tăng cường công tác tự kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tiến hành công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
Sáu là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần tích cực xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phối hợp tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa thiết thực, hiệu quả. Bám sát tình hình cơ sở, tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền các cấp giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Quan tâm phối hợp với đảng ủy xã, thị trấn hướng dẫn triển khai Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024./.
 
                                                                                             Nguyễn Mạnh Cường 
                                                                                              Văn phòng Huyện ủy
                
                                                                             
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai