CHUYÊN MỤC

Hoàn thành điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện

(ngày đăng bài: 10/05/2021)
     Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các địa phương tiến hành triển khai thu thập thông tin của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm bảo đúng, đủ, chính xác, kịp thời theo Phương án và hướng dẫn thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021; sau thời gian triển khai thực hiện, đến nay huyện Kbang đã hoàn thành điều tra cơ sở hành chính đảm bảo tiến độ đề ra.
 

Untitled.jpg
Chi cục Thông kê, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính huyện
 
      Theo rà soát của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính huyện, có 40 cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc đối tượng phải cung cấp thông tin điều tra cơ sở hành chính năm 2021, bao gồm các cơ quan nhà nước đứng chân trên địa bàn huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn có con dấu và tài khoảng riêng. Thời điểm thu thập thông tin điều tra bắt đầu từ ngày 01/3/2021 và kết thúc chậm nhất vào ngày 30/4/2021. Nội dung điều tra bao gồm các thông tin chung về các đơn vị hành chính (thông tin định danh, thông tin về lao động, thông tin về tài sản, thông tin về hoạt động, ứng dụng CNTT và hoạt động đổi mới sáng tạo), thông tin về các địa điểm trực thuộc và các sản phẩm, chi phí hoạt động/sản xuất kinh doanh của các địa điểm trực thuộc. Toàn bộ quy trình điều tra và nội dung thông tin điều tra đều được thực hiện trên hệ thống phần mềm tại địa chỉ https://hc2021.moha.gov.vn, đăng nhập theo tài khoản và mật khẩu được cấp cho mỗi cơ quan, đơn vị; điều đó, tạo thuận lợi cho đối tượng điều tra và cơ quan thu thập thông tin. Các cơ quan thuộc đối tượng điều tra CSHC cử đại diện làm đầu mối liên hệ, kê khai phiếu điều tra (phiếu cung cấp thông tin CSHC); cung cấp thông tin cho Ban Giám sát và Phòng Nội vụ; đồng thời gửi phiếu của đơn vị trên phần mềm xử lý thông tin điều tra CSHC.

     Trong quá trình điều tra, Ban Chỉ đạo cấp huyện thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời chỉ đạo Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo cấp huyện và đội ngũ Giám sát viên cấp huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát nội dung trong phiếu thu thập thông tin của các đơn vị hành chính thuộc phạm vi, địa bàn được phân công giám sát; ngoài ra còn hướng dẫn cách ghi nội dung trong phiếu, đề cao trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ và nghiệp vụ theo quy định, chủ động phối hợp với Giám sát viên cấp tỉnh; đối với các phiếu thu thập thông tin chưa đảm bảo yêu cầu khi được Giám sát viên cấp tỉnh gửi trả lại đã kịp thời liên hệ với cơ quan, địa phương để hướng dẫn điều chỉnh cho chính xác thông tin.
 
Untitled2.jpg
Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của các cấp
 
     Đến ngày 30/4/2021, huyện Kbang đã hoàn thành việc khai báo dự liệu điều tra cơ sở hành chính, gửi về Bộ Nội vụ để thẩm định, tổng hợp, đảm bảo thời gian quy định./.
 
Nguyễn Văn Trung, Phòng Nội vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai