CHUYÊN MỤC

Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy về thực hiện công tác dân vận chính quyền, giai đoạn 2014-2016

(ngày đăng bài: 06/10/2016)
      Sáng ngày 05/10/2016, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đồng chí Vũ Văn Hải - Trưởng Ban Dân vận huyện ủy chủ trì Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy về thực hiện công tác dân vận chính quyền, giai đoạn 2014-2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy; đại diện Thường trực HĐND huyện, thường trực UBND huyện; đại diện TT UBMTTQ VN huyện; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện, phòng Dân tộc huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng Nội vụ huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hinh-anh-1-aa.jpg
Hình: Quang cảnh hội nghị
 
   Qua 03 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND huyện  và Ban dân vận Huyện ủy về thực hiện công tác dân vận chính quyền, giai đoạn 2014-2016, mặc dù còn nhiều khó khăn và hạn chế; Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, chỉ đạo điều hành tích cực của Nhà nước từ cấp huyện đến xã, sự nỗ lực cố gắng của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động  nhân dân trên địa bàn huyện nên công tác dân vận trên địa bàn huyện nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng được thực hiện có hiệu quả từ việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đến việc thực hiện công tác dân vận gắn với việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách hành chính; cuối cùng là việc thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo.
 
     Ngay từ khi ký kết Chương trình và Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy về thực hiện công tác dân vận chính quyền, giai đoạn 2014-2016, UBND huyện và Ban dân vận huyện ủy đã tham mưu Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân như: Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/3/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy “về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới”; Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận 03-KL, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ và nhân dân về công tác dân vận chính quyền.
 
     Nhờ làm tốt chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Ban dân vận Huyện ủy về thực hiện công tác dân vận chính quyền, giai đoạn 2014-2016, huyện Kbang đã vận động nhân dân hiến trên 130.000 m2 đất và 2.400 triệu đồng để xây dựng Nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đi rõ rệt năm 2013 từ 33,61% giảm còn 26,72% năm 2015 và thu nhập bình quân đầu người tăng lên, từ 16.922.000đ/người năm 2013 thì đến năm 2015 là 20.570.000đ/người. Đã củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến như mô hình “tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự”, câu lạc bộ “phụ nữ với pháp luật”, câu lạc bộ “phòng chống ma túy”, câu lạc bộ “ phụ nữ với an toàn giao thông”, đến nay đã xây dựng được 372 mô hình với 2.055 người tham gia, nhiều mô hình, điển hình đã hoạt động có hiệu quả, nêu cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, tự bảo vệ, tự hòa giải góp phần ổn định an ninh, chính trị - trật tự an toàn xã hội. Đã triển khai thực hiện việc niêm yết đầy đủ TTHC mới, TTHC sửa đổi và TTHC bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có chuyển biến tích cực. Hiện toàn huyện có 167 tổ hòa giải, trong 03 năm đã hòa giải thành công 182/183 vụ việc. Đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện ủy và Quyết định công nhận cốt cán phong trào trong các tôn giáo trên địa bàn huyện gồm 17 người theo Quyết định số 12-QĐ/HU ngày 08/9/2015 của Ban Thường vụ huyện ủy, thành lập 06 đoàn công tác tổ chức, thăm hỏi, tặng quà 42 hộ giáo dân đạo công giáo, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân có đạo thực hiện các nghi lễ tôn giáo tại gia đình, không tin theo tà đạo, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa……


Hinh-anh-2-aa.jpg
Hình: Đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy tập trung vào một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là:

     - Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với UBND huyện tiếp tục quán triệt tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;

     - Cần phải có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành chính quyền cấp huyện, xã về công tác dân vận chính quyền, cần phối hợp với các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở, công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại với nhân dân, thông qua đối thoại từng bước tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc ở cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết ngay tại cơ sở.

     - Xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể về công tác phối hợp giữa UBND huyện và Ban dân vận huyện ủy về công tác dân vận chính quyền, giai đoạn 2016- 2021, bám vào những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận, cần xác định rõ những việc nên làm trước và những việc nên làm sau, khẩn trương xây dựng mô hình dân vận hiệu quả, đặc biệt là mô hình “dân vận khéo” phải thật lâu dài và bền vững, từng bước khắc phục các tồn tại hạn chế để đến năm 2021 công tác dân vận chính quyền đạt được nhiều kết quả cao hơn.
 
     Nhân dịp này, UBND huyện  tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận chính quyền, giai đoạn 2014-2016. 
 
     Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện và Ban Dân vận huyện ủy đã ký kết  Chương trình và Quy chế phối hợp về công tác dân vận chính quyền, giai đoạn 2016-2021./. 
 
Trần Thị Phương - Phòng Nội Vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai