CHUYÊN MỤC

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 - Cụm Thi đua số 2 tỉnh Gia Lai.

(ngày đăng bài: 30/01/2018)
     Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Gia Lai “Về việc ban hành Quy định tổ chức Cụm, Khối thi đua; tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua tỉnh Gia Lai”; Quy chế phối hợp hoạt động của Cụm thi đua số 2 năm 2017.

     Chiều 29/01/2018, tại Hội trường 19/5 - UBND huyện Kbang, Cụm Thi đua số 2 tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2017  và ký kết giao ước thi đua năm 2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Phán - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kbang đại diện cho đơn vị Cụm Trưởng Cụm Thi đua số 2 năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện Thường trực Huyện ủy (Thị ủy) - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 05 huyện, thị xã thành viên.

     Tại Hội nghị, Cụm Thi đua số 2 đã đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Với đặc thù có nhiều đặc điểm, điều kiện tương đồng, trong năm 2017, các huyện, thị xã thành viên Cụm Thi đua số 2 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội… dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, tốc độ phát triển kinh tế của các địa phương đều đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng, thu ngân sách tại địa phương đều đạt và vượt kế hoạch, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới…

     Năm 2017, các địa phương đã không ngừng phấn đấu và có nhiều giải pháp, tập trung mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường, triển khai công tác thi đua từ huyện đến cơ sở; công tác chỉ đạo, tuyên truyền quán triệt nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 08/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/10/2014 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về phát động Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì An toàn giao thông”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đồng thời, xác định để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhiệm vụ trọng tâm thì phải tổ chức tốt các phong trào thi đua, trong năm, các địa phương trong Cụm đã tổ chức phát động có hiệu quả nhiều phong trào thi đua như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Thi đua Quyết thắng”; “Hội Cựu chiến binh gương mẫu”; “Thực hành tiết kiệm”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”; "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng"; “Dạy tốt, học tốt”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “chung tay vì an toàn giao thông”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế, "4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp",.... Các phong trào thi đua đều xác định mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, gắn với nhiệm vụ chính trị, những vấn đề khó khăn của địa phương, ngành, đơn vị. Qua các phong trào thi đua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến đã được phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời để mọi người học tập, noi theo.

     Sự nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017 đã được ghi nhận bằng các danh hiệu và hình thức khen thưởng, cụ thể: Cụm thi đua số 2 đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 03 cá nhân; Huân chương Lao động hạng II cho 02 cá nhân; Huân chương Lao động hạng III cho 01 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho 01 cá nhân và Bằng khen cho 03 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 21 tập thể, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 39 tập thể, đơn vị quyết thắng cho 02 tập thể; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho 05 cá nhân, Bằng khen cho 13 tập thể và 42 cá nhân. Về cấp huyện:Trong năm 2017 Chủ tịch UBND các địa phương đã khen thưởng hàng trăm lượt danh hiệu thi đua, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước

     Đối với công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, lao động, sản xuất…góp phần động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua của các huyện, thị xã thành viên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

     - Tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội các địa phương đều tăng khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao; tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tội phạm còn tiềm ẩn phức tạp ở một số địa phương, số vụ phạm pháp hình sự tuy đã được kiềm chế nhưng nguy cơ gia tăng còn cao, như huyện Đak Đoa xảy ra 70 vụ, tăng 16 vụ, huyện Kbang xảy ra 57 vụ, tăng 07 vụ so với năm 2016.
 
     - Sự lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy, chính quyền cấp xã đối với công tác thi đua, khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức; chưa xem công tác thi đua, khen thưởng là động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ; do vậy một số chỉ tiêu đề ra không đạt như xây dựng nông thôn mới, tình hình tội phạm…

     - Đối tượng được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp tỉnh, nhà nước là nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất chưa nhiều.
    
     Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, Hội nghị đã thống nhất tập trung triển khai một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018, cụ thể như sau:

     1.  Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày Truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018).

     2. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, mục tiêu thi đua, hình thức khen thưởng, phương pháp vận động các phong trào thi đua cho phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức phát động phong trào thi đua, phải bám sát nhiệm vụ chính trị; những yêu cầu bức bách và bức xúc của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm dân vận chính quyền.

     3. Tăng cường sự phối hợp trong công tác tổ chức, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các ngành, đơn vị, địa phương gắn với sơ kết việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

     4. Tiếp tục triển khai, tổ chức phát động phong trào thi đua “Gia lai chung sức xây dựng Nông thôn mới”, sơ kết 02 năm phát động phong trào thi đua “Gia lai chung tay vì An toàn giao thông”.

     5. Duy trì và phát triển tốt các phong trào thi đua sau:

     + Phong trào thi đua “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động”, phong trào thi đua “quản lý giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng năng suất, áp dụng giống mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”...

     + Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính, chống tiêu cực, tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

     + Phát động và đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh - tổ quốc”, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

     + Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua “Người người làm việc tốt, nhà nhà làm việc tốt”, phong trào “Dạy tốt - học tốt”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, phong trào “xóa đói, giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”.

     + Phát động phong trào quần chúng tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, làm cho Đảng ta thực sự mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các tổ chức đoàn thể hoạt động sát với cơ sở, gần dân hơn, thật sự là cầu nối giữa dân với Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng.

     Kết quả bình xét phong trào thi đua năm 2017: Cụm thi đua số 2 đã bình xét và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua đối với UBND huyện Đak Pơ.
anh-1-cs2.jpg
Hình: Đồng chí Võ Văn Phán- Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

     Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phán - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu và bàn giao nhiệm vụ cụm trưởng năm 2018 cho đơn vị huyện Đak Pơ và thị xã An Khê làm Cụm phó. Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ cụm trưởng, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ đã phát động phong trào thi đua của cụm năm 2018. Tiếp đó, các đồng chí là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong cụm đã ký giao ước thi đua năm 2018.
anh-2.jpg
Hình: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong Cụm thi đua số 2 ký giao ước thi đua năm 2018

     Đồng chí Võ Văn Phán - Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và chúc mừng kết quả phong trào thi đua của Cụm thi đua số 2 trong năm 2017, một năm mà cụm đã dành được những thành tích nổi bật và mong rằng phong trào thi đua của Cụm thi đua số 2 trong năm 2018 sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn./.
Võ Thị Hiếu Thảo - Phòng Nội vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai