CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang – đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017

(ngày đăng bài: 03/03/2017)
     Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Gia Lai “Về việc ban hành Quy định tổ chức Cụm, Khối thi đua; tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua tỉnh Gia Lai”; Công văn số 05/HĐTĐKT ngày 20/01/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Gia Lai “v/v đăng ký giao ước thi đua và chỉ định cụm trưởng, khối trưởng thi đua năm 2017”;


     Sáng ngày 02/3/2017, huyện Kbang – đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa 05 huyện thành viên trong Cụm gồm: huyện Kbang, Đak Pơ, Mang Yang, Đăk Đoa và thị xã An Khê. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Tiến Đức – Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh; đồng chí Huỳnh Trọng Khánh – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí đại diện Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ các huyện: Kbang, Đak Pơ, Mang Yang, Đăk Đoa và thị xã An Khê. Hội nghị do đồng chí Võ Văn Phán – Chủ tịch UBND huyện Kbang (đơn vị Cụm trưởng) chủ trì.

untitled.JPG
Hình: đ/c Võ Văn Phán – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị
 
      Hội nghị đã thống nhất bầu huyện Đak Pơ làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2017; thông qua Kế hoạch hoạt động, Quy chế hoạt động của Cụm thi đua, nội dung các tiêu chí thi đua và thang bảng điểm thi đua. Trong năm 2017, Cụm thi đua số 2 tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau:

     - Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”; Phát động các phong trào thi đua, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2017).

     - Đẩy mạnh các phong trào thi đua triển khai thực hiện các mục tiêu, nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường quản lý thu ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tích cực vận động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị.

     - Thực hiện tốt các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa – xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, huy động nguồn lực tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch. Quan tâm chỉ đạo việc giải quyết các mục tiêu xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách; đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh; tập trung chỉ đạo giảm nghèo nhanh và bền vững. Chú trọng xây dựng con người mới đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế.

     - Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường hoạt động của các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh đấu tranh phồng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn giao thông.

     - Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

     - Tăng cường thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định về công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua; quan tâm khen thưởng cho đối tượng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

     - Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện, thị xã.


untitled1-(1).JPG
Hình: đ/c Trần Tiến Đức – Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh
                         phát biểu tại chỉ đạo Hội nghị
 
     Tại Hội nghị này, Lãnh đạo UBND các huyện trong Cụm thi đua số 2 đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2017 gồm 03 nội dung như sau:
     - Nội dung 1: Thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, gồm 17 tiêu chí thi đua.
     - Nội dung 2: Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị, gồm 05 tiêu chí thi đua.
     - Nội dung 3: Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, gồm 06 tiêu chí thi đua.
Năm 2017, các thành viên trong Cụm thi đua số 2 quyết tâm phấn đấu thi đua và thực hiện thắng lợi các nội dung, tiêu chí thi đua nêu trên./.    
 
Nguyễn Mạnh Cường - Phòng Nội vụ      

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai