CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang tích cực thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh

(ngày đăng bài: 08/10/2021)
     Thực hiệnChỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh “về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai”; Công văn số 40/SNV-VTLT ngày 06/12/2017 của Sở Nội vụ “về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh”;UBND huyện đã triển khai cho các cơ quan khảo sát và báo cáo về tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống không được bảo quản dẫn đến tài liệu dễ bị mối mọt, kém tuổi thọ.

     Trước thực trạng trên, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 “V/v Phê duyệt Đề án Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của 13 cơ quan thuộc UBND huyện từ năm 1985 đến năm 2016”.Theo đó, các cơ quan phải tiến hành sắp xếp, thống kê lại toàn bộ tài liệu tồn đọng, tích đống thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình từ năm 1985 đến năm 2016, chỉnh lý và giao nộp tài liệucó giá trị vĩnh viễn về kho lưu trữ huyện, tài liệu có thời hạn vào lưu trữ cơ quan theo lộ trình của Đề án.
 
     Thông qua buổi tập huấn của Chi cục văn thư - lưu trữ tỉnh tổ chức tại huyện đã hướng dẫn cho chuyên môn các cơ quan cách lập Danh mục hồ sơ của cơ quan; Việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Hướng dẫn việc lập Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm của cơ quan. Ngoài ra các đồng chí Chi cục văn thư - lưu trữ và Phòng Nội vụ huyện đi trực tiếp các cơ quan: Văn phòng HĐND & UBND huyện, phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế- Hạ tầng, phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Dân tộc, Phòng Y tế để kiểm tra cũng như hướng dẫn việc quản lý văn bản đi - đến, việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ.
 
Untitled.jpg
 
Hình: Bà Trần Thị Hạ - phòng quản lý Văn thư - Lưu trữ tỉnh truyền đạt nội dung tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

     Qua đó, việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ về lưu trữ lịch sử tỉnh của các cơ quan chuyên môn thực hiện đúng theo lộ trình thực hiện của Đề án. Trong năm 2018 và 2019 đã có 10 cơ quan thực hiện chỉnh lý tài liệu đã giao nộp hồ sơ có giá trị vĩnh viễn về Chi cục Văn thư- Lưu trữ tỉnh với 16 phông tài liệu tương đương 6.36 mét tài liệu. Năm 2021, có 01 cơ quan giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị vĩnh viễn vào Kho lưu trữ huyện.

     Việc giao nộp tài liệu có thời hạn vào lưu trữ cơ quan cũng được thủ trưởng các cơ quan quan tâm triển khai cho công chức chuyên môn thực hiện.Cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công việc đã mở hồ sơ, tập hợp và sắp xếp văn bản theo vấn đề, ghi tiêu đề hồ sơ theo quy định; việc giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan dần đi vào nề nếp, các cơ quan đã bố trí giá đựng để cất giữ tài liệu, góp phần nâng cao tuổi thọ của tài liệu lưu trữ cơ quan.
 
Untitled1.jpg
Hình ảnh kho lưu trữ huyện
 
     Từ những kết quả đã đạt được, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ các cấp trong những năm tiếp theo, cơ quan quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ đề xuất một số giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới như sau: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đến cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và công chức trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ phải chủ động phát huy vai trò của mình trong việc quản lý, tham mưu giúp việc cho lãnh đạo cơ quan; cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về văn thư, lưu trữ điện tử trong bối cảnh thực hiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số trên địa bàn huyện.Từ đó khẳng định vị trí, vai trò công tác văn thư, lưu trữ là hết sức quan trọng không thể thiếu được trong các cơ quan nhà nước, đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan trên địa bàn huyện./.
 
Trần Thị Phương - Nội vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai