CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang tổ chức cuộc thi “tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022”

(ngày đăng bài: 04/08/2022)
     Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính của CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ; qua đó, đội ngũ CBCCVC có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, thúc đẩy người dân và tổ chức tích cực tham gia góp ý, hoàn thiện thủ tục hành chính; thu hút rộng rãi sự tham gia của Nhân dân, tổ chức và các tổ chức xã hội trong việc giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Ngày 15/6/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 822/KH-UBND “V/v tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022”.

Untitled.jpg

     Đối tượng tham gia dự thi gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và công dân từ 18 tuổi trở lên. Với các nội dung dự thi: Tìm hiểu Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ “về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai “ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Gia Lai”; Kế hoạch số 1582/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND huyện “V/v cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 1965/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện “Về cải cách hành chính năm 2022. Tìm hiểu các quy định về quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; các nội dung có liên quan: Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; việc tổ chức thực hiện và kết quả cải cách hành chính của huyện, của tỉnh.
 
      Người tham gia dự thi theo các hình thức:  Lựa chọn đáp án và trả lời câu hỏi thi trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của huyện; đường link của Ban Tổ chức cuộc thi được chia sẻ, đăng tải trên các tài khoản facebook, Zalo,  … của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Hoặc trả lời trực tiếp bằng phiếu tham gia dự thi của Ban Tổ chức cuộc thi và gửi đến Phòng Nội vụ huyện Kbang (địa chỉ: 75 Lê Lợi, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).
 
Untitled2.jpg
Thông tin về câu hỏi thi, đáp án và kết quả của kỳ thi được đăng trên
     Cổng thông tin điện tử của huyện (kbang.gialai.gov.vn)
 
     Thời gian thi kỳ 1 từ ngày 15/8/2022 đến ngày 03/9/2022; thời gian thi kỳ 2 từ ngày 12/9/2022 đến ngày  01/10/2022. Mỗi kỳ thi sẽ được mở vào lúc 0h ngày bắt đầu của kỳ thi và kết thúc lúc 24h ngày cuối cùng của kỳ thi.

     UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phổ biến, tuyên truyền toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia cuộc thi; đồng thời, tổ chức thực hiện các nội dung bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan./.
 
Trần Thị Phương - Phòng Nội vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai