CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

(ngày đăng bài: 30/07/2018)

Trong 02 ngày, ngày 25/7 và ngày 27/7/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm BDCT huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối các cơ quan huyện.


Tại Hội nghị, Báo cáo viên Huyện ủy truyền đạt, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 
Untitled1.png
Toàn cảnh Hội nghị
 
Đây là những Nghị quyết rất quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm. Vì vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn ở địa phương, đơn vị; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do đó, để các nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở phải chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đảm bảo thời gian (hoàn thành trước ngày 10/8/2018), đạt chất lượng, hiệu quả; đồng thời, cụ thể hóa nội dung của các nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn.
 
                                                                                            Huỳnh Ngọc Bảo Long
                                                                                            Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai