CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang tổ chức tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022

(ngày đăng bài: 27/09/2022)
     Thực hiện Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện V/v thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 1161/KH-UBND ngày 18/8/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn huyện. Sáng ngày 27/9/2022 Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn huyện.  Tham dự có đồng chí Y Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã, thị trấn; trưởng các thôn, làng, tổ dân phố, điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Untitled.jpg
Đồng chí Y Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện - phát biểu tại hội nghị
 
      Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Y Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 nhấn mạnh: công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 là nội dung quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong việc đề ra các giải pháp, chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như của từng địa phương; là cơ sở đảm bảo công bằng trong thực hiện các chính sách xã hội nói chung và chính sách giảm nghèo nói riêng đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2023 và cả giai đoạn 2022-2025. Đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; các thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ cấp huyện đến cấp xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, phải đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, việc rà soát yêu cầu phải thực chất, không chạy theo thành tích mà làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương; có sự tham gia của các cấp, các ngành, cộng đồng và nhân dân; bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân tại địa phương.
 
 Untitled2.jpg
Toàn cảnh tại hội nghị tập huấn
 
     Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Duy Kiên – Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về  rà  soát  hộ  nghèo,  hộ  cận  nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện với các nội dung chính như: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; phương pháp rà soát, xác định các tiêu chí về chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình, mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, định kỳ hằng năm/thường xuyên hằng năm; quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; phương pháp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; hướng dẫn ghi phiếu điều tra, rà soát và biểu mẫu báo cáo sau khi kết thúc rà soát. Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn huyện sẽ được thực hiện từ ngày 01/9/2022 đến ngày 10/12/2022.

     Lớp tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ, điều tra viên làm công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 nắm vững những thông tin, cũng như quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm tại cấp xã, thị trấn để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo đến cuối năm 2022. Đồng thời, đây cũng làm cơ sở xác định đối tượng thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác, giai đoạn 2022 - 2025./.

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai