CHUYÊN MỤC

Kbang tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

(ngày đăng bài: 06/06/2017)
     Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, Hội Cựu chiến binh các cấp trong toàn huyện được củng cố và phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động; từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong đời sống xã hội; nhất là, hội viên đã gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phát huy tinh thần tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

     Để tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cựu chiến binh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TW; Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22/2/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Hội Cựu chiến binh, mặt trận và các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên; đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Theo đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với công tác cựu chiến binh; đồng thời quan tâm, chăm lo  tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên cựu chiến binh.

     Các cấp ủy phối hợp với chính quyền và các ban, ngành chức năng kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với hội viên cựu chiến binh; trong 15 năm qua đã giải quyết được 2371 hội viên, đạt 100%  theo Quyết định số 290/QĐ-TTg; Quyết định số 142/QĐ-TTg; Quyết định số 62/QĐ-TTg của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, không có trường hợp nào vi phạm; giải quyết được 56 hội viên, chiếm 47% theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân quân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế. Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, đã phối hợp hòa giải được 357 vụ, việc mâu thuẩn trong dân; tích cực tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đã vận động hội viên hiến trên 3000 m2 đất xây dựng đường thôn, làng và trên 60.000.000đ làm Nhà Rông văn hóa làng; nhiều hộ hội viên đã mạnh dạn phát triển kinh tế theo mô hình VAC với trên hàng chục ha cà phê, hồ tiêu và ao cá… Nhiều cựu chiến binh đi đầu trong việc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tiêu biểu như: đồng chí Nguyễn Quang Chóng, Đinh Chơi, Hà Hữu Hiền….      

     Hội Cựu Chiến binh các cấp còn là lực lượng quan trọng đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Các xã, thị trấn đều thành lập tổ hội viên trung kiên, nòng cốt với 392 hội viên; đề cao cảnh giác, nắm tình hình ở địa phương, mỗi hội viên tuyên truyền vận động từ 3 đến 5 hộ gia đình khác ở khu dân cư cùng tham gia công tác giữ gìn an ninh. Hội đã phối hợp lực lương Công an, Quân sự địa phương thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức tập luyện kỹ, chiến thuật sẵn sàng tham gia phòng, chống bạo loạn; tham gia diễn tập do địa phương tổ chức đạt kết quả cao.

     Các cấp Hội Cựu Chiến binh huyện Kbang đã nêu cao tinh thần tham gia xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; đến nay, toàn huyện có 36 hội viên là đại biểu HĐND xã, thị trấn; 04 hội viên là đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2020; 50 hội viên là bí thư chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; 06 hội viên là Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy xã.

    Hội Cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, vượt khó, vươn lên làm kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện mở 76 lớp tập huấn khuyến nông, áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất, thu hút hàng nghìn hội viên tham gia; nhằm giúp cho hội viên nâng cao kiến thức sản xuất nông, lâm nghiệp. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện thành lập các Tổ vay vốn, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả; tổng dư nợ  trên 35 tỷ đồng, với 1009 hộ vay do Hội Cựu chiến binh quản lý. Bên cạnh đó, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào đóng góp xây dựng quỹ hội, với trên 1,6 tỷ đồng cho nhau vay đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi; tạo việc làm mới cho 150 lao động thường xuyên và nhiều lao động thời vụ cho con em cựu chiến binh. Các cấp Hội phối hợp với mặt trận, các đoàn thể khai thác các nguồn “quỹ vì người nghèo”, “quỹ an sinh xã hội”, quỹ do hội viên đóng góp đã sửa chữa, làm mới được 26 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đời sống của hội viên được cải thiện đáng kể, giảm tỷ lệ hộ nghèo (năm 2002: 936 hộ, chiếm tỷ lệ 39,5%; năm 2017: 423 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15,67%). Các hoạt động hội đã tập trung hướng về cơ sở đạt được nhiều kết quả khả quan; số lượng hội viên kết nạp ngày càng tăng, đến nay đã kết nạp được 2704 hội viên (chiếm 94,5% tổng số cựu chiến binh tên toàn huyện), số lượng hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh 14/14, trong đó có 6/14 hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (chiếm 42,8%).

     Kết quả trên cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp Hội Cựu Chiến binh huyện Kbang đã phát huy có hiệu quả bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tiên phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở huyện Kbang vững mạnh. 
Chu Văn Định - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kbang

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai