CHUYÊN MỤC

Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Kbang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

(ngày đăng bài: 07/09/2022)
     Với quyết tâm đến năm 2025, huyện có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 02 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 11 làng nông thôn mới và huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Kbang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

 Untitled.jpg
Phấn đấu đến năm 2025, huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới
 
     Nhiều kỳ vọng đặt ra đến năm 2025

     Quyết tâm xây dựng Kbang trở thành huyện nông thôn mới có ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo hướng bền vững, quy mô sản xuất tập trung, có liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực ổn định. Người dân có khả năng và điều kiện phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng cao. Bộ mặt nông thôn thật sự đổi mới, đời sống văn hóa văn minh, lành mạnh; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

     Phấn đấu 13/13 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mỗi xã có ít nhất một làng nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Nghĩa An và Sơn Lang đạt xã nông thôn mới nâng cao. Xây dựng đạt chuẩn 11 làng nông thôn mới, trong đó, năm 2023: 4 làng (Làng Sơ Tơr - xã Tơ Tung và Làng Tờ Kơr - xã Sơ Pai, Làng Lợt - xã Đăk Hlơ và Làng Groi (Thôn 3) - xã Kông Bờ La); năm 2024: 4 làng (Làng Kgiang - xã Kông Lơng Khơng, làng Đăk Giang II - xã Đông, Làng Cam - xã Đak Smar và Làng Đăkjông - xã Lơ Ku) và năm 2025: 3 làng (Làng Kuao - xã Nghĩa An , làng Đăk Chcâu - xã Krong và Làng Kon Ktonh - xã Kon Pne).
 
Untitled3.jpg
Phấn đấu xây dựng Kbang trở thành huyện nông thôn mới có ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 
     Nội dung phong trào thi đua

     Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. Gắn Phòng trào với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức giám sát thực hiện xây dựng nông thôn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của Phong trào thi đua.

    Ủy ban nhân dân các xã huy động các tổ chức và cá nhân tích cực tham gia đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới; huy động mọi nguồn lực, phát huy nội lực; phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
 
     Đối tượng, tiêu chí thi đua

     Quyết định quy định tiêu chí thi đua cụ thể đối với từng cấp.Trong đó, đối với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện: Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc đối với xã, làng được phân công phụ trách thực hiện xây dựng nông thôn mới thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

     Đối với các xã: Xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua trên địa bàn, có nhiều cách làm sáng tạo; phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương. Đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới;
Đối với thôn, làng: Đạt chuẩn nông thôn mới và là thôn, làng tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của các xã.

    Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: Có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. Có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết được nhiều việc làm cho người dân trên địa bàn nông thôn.
 
Untitled4.jpg
Mọi tổ chức, cá nhân có đóng góp cho phong trào thi đua “Kbang chung sức xây dựng nông thôn mới” đều được xem xét, khen thưởng

     Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng nông thôn mới. Người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia Phong trào thi đua với những việc làm thiết thực (đóng góp tiền của, công sức, đất đai...). Hộ gia đình nông thôn ngoài việc đóng góp công sức, vật chất… còn xây dựng, cải tạo nơi ở xanh, sạch, đẹp, thu nhập khá và giúp đỡ cộng đồng trong xóa đói giảm nghèo.

     Hằng năm, UBND huyện và các xã tổ chức sơ kết và khen thưởng theo thẩm quyền; đồng thời lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu (đảm bảo tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định) trong thực hiện Phong trào thi đua đề nghị cấp trên khen thưởng.
 
Nguyễn Văn Trung, Phòng Nội vụ
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai