CHUYÊN MỤC

Ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện và cấp xã.

(ngày đăng bài: 24/09/2021)
     Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Sở Nội vụ và đơn vị thi công Dự án 513 của tỉnh tổ chức họp để rà soát, đối chiếu, ký xác nhận pháp lý nhân bản bộ hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã bộ gốc thực địa.

Untitled.jpg
Lãnh đạo UBND huyện tham dự Hội nghị bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa theo Nghị quyết 113/NQ-CP
 
     Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; Quyết định số 874/QĐTTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg”, UBND huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp với Tỉnh và đơn vị dự án 513 triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Dự án; trong đó, đặc biệt đã điều chỉnh được một số tuyến địa giới hành chính có tính phức tạp do lịch sử để lại, đã tranh chấp qua nhiều năm, đến nay đã hoàn thành theo Nghị quyết 113/NQ-CP; đó là tại 03 khu vực do lịch sử để lại của tuyến địa giới hành chính chung của cấp xã, đồng thời cũng là địa giới hành chính chung của cấp huyện và cấp tỉnh giữa xã Đắk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum với xã Kon Pne, xã Đăk Rong, huyện Kbang; giữa xã xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và xã Đak Rong, huyện Kbang; giữa xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và xã Đak Rong, huyện Kbang.

Đối với địa giới hành chính hành chính giữa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đã phối hợp kiểm tra, rà soát lại, thực hiện chôn bổ sung, chôn thay thế các mốc địa giới hành chính, sửa chữa, tu bổ, gắn tâm, vẽ sơ đồ tọa độ cao bằng công nghệ GPS. Rà soát chuyển vẽ tuyến địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện. Tổ chức hiệp thương xác định lại đường địa giới hành chính tại các điểm vướng mắc, tồn tại của tuyến địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện. Trong đó, cấp huyện đã hiệp thương đối với tuyến đường địa giới hành chính giữa huyện Kbang với huyện Vĩnh Thạnh và An Lão, tỉnh Bình Định. Về cấp xã đã tổ chức điều chỉnh một số tuyến đường địa giới hành chính giữa các xã của huyện với nhau, do trước đây ranh giới một số tuyến được xác định đi theo đường thẳng ở một số tuyến địa giới trong khu vực rừng, thung lũng,… không có lối đi vào thực địa để phân chia ranh giới và cắm mốc thì nay được điều chỉnh cho phù hợp với quy định. Đó là xác định lại ranh giới theo các  khe, suối, sông, các con đường mòn có tính chất ốn định lâu dài ở vị trí thuận lợi và gần đường địa giới hành chính cũ, đảm bảo không có biến động lớn làm thay đổi diện tích của các địa phương, như các tuyến giáp danh giữa Sơn Lang - Đak Rong; Đăk Smar - Krong; Đăk Smar - Sơ Pai, Lơ Ku - Tơ Tung,...  Đến nay, các nội dung, nhiệm vụ, hạng mục của Dự án 513 cơ bản đã hoàn thành; riêng chỉ còn tuyến địa giới giữa xã Sơn Lang giáp với xã An Toàn, huyện An Lão, cũng là tuyến địa giới hành chính chung cấp xã, huyện và cấp tỉnh chưa được huyện An Lão ký xác nhận địa giới hành chính.
 
Untitled2.jpg 
Hiệp thương tuyến địa giới hành chính giữa huyện Kbang với huyện An Lão, tỉnh Bình Định
 
     Tại hội nghị, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã tập trung kiểm tra, rà soát lại bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, các điểm mô tả địa giới hành chính, bảng tọa độ các mốc giới hành chính và điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính; thực hiện ký nhân bản bộ hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính; đóng dấu xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của địa phương và ký đóng dấu xác nhận pháp lý các đơn vị giáp ranh theo quy định.
 
Untitled3.jpg
Các cơ quan, địa phương kiểm tra hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính trước khi ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính

     Thời gian tới, Tỉnh sẽ trình cấp thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật; tổ chức họp thẩm định công nhận số lượng, chất lượng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của địa phương đưa vào lưu trữ, quản lý, sử dụng; tiến hành số hóa toàn bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp. Đây là cơ sở dữ liệu pháp lý quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng xã, thị trấn nói riêng và của tỉnh, huyện nói chung.
 
Nguyễn Văn Trung, Phòng Nội vụ
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai