CHUYÊN MỤC

Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở huyện Kbang

(ngày đăng bài: 20/06/2020)
     Xây dựng nông thôn mới được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Sau hơn 10 năm thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện đã trở thành phong trào với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả huy động được các nguồn lực trong xã hội và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

     Đến nay, toàn huyện đã có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là: xã ĐắkHLơ năm 2013; xã Đông, xã Nghĩa An năm 2017 và xã Sơn Lang năm 2019; các xã còn lại bình quân đạt 15,4 tiêu chí/19 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2020 huyện có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Tơ Tung, Sơ pai, Lơ Ku, ĐăkSmak, Krong, ĐăkRong và Kon Pne) và Huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

     Nhìn lại quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 04 xã trên địa bàn huyện. Qua đó, rút ra những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

     Thứ nhất, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị ở cơ sở về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới.

     Các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng niềm tin của nhân dân. Để công tác tuyên truyền điển hình xây dựng nông thôn mới thực sự là công việc của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có nhận thức đúng để lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền tổ chức thực hiện, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy. Quan tâm đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền đảm bảo có chất lượng, vững vàng về quan điểm, bản lĩnh, có trình độ hiểu biết và phải nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là những cách làm hay, sáng tạo, các mô hình kinh tế có hiệu quả để tuyên truyền.

     Thứ hai, công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tuyên truyền các điển hình tiên tiến được xem là nhiệm vụ quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

     Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và phong trào “Kbang chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, đã có nhiều cá nhân, tổ chức hiến đất làm đường giao thông, trường học, nhà văn hóa …Trung tâm VH-TT& TT huyện đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục ''gương người tốt, việc tốt'' thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền, cổ vũ, đông viên những gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở về xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, huy động các tổ chức và cá nhân đóng góp mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Trong 10 năm (2010 - 2019) có hơn 600 hộ dân đã hiến 282.104 m2 đất ở và đất nông nghiệp, với tổng số tiền là 3.385,2 triệu đồng;  tiêu biểu như hộ gia đình ông Đinh Jơt ở xã Krong đã hiến 920m2 đất làm đường giao thông và  nhà văn hóa, hộ gia đình ông Đinh Huih  ở thôn 9 xã  Đông đã tự nguyện hiến 1.000m2 đất để làm đường giao thông và nghĩa địa của thôn . Hiến đất đã trở thành phong trào sâu rộng và tạo khí thế thi đua sôi nổi. Ngoài việc hiến đất, nhân dân đã đóng góp hàng tỷ đồng làm hàng chục km đường bê tông, nhà văn hóa...

     Kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến đất và thi đua xây dựng nông thôn mới. Qua 10 năm, huyện đã tặng Giấy khen cho 21 tổ chức và 82  cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

     Thứ ba, lựa chọn hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ tuyên truyền, để người dân tuyên truyền đến người dân về phương pháp, cách làm xây dựng nông thôn mới.

     Nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới mà người dân muốn biết tập trung vào những thông tin mới, kiến thức mới, về những tiến bộ khoa học- kỹ thuật và những kết quả đã đạt được cũng như những kinh nghiệm, những mô hình kinh tế có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới của các tập thể, cá nhân, thông qua đó họ chính là tuyên truyền viên thông tin đến mọi người, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của thôn, làng, tổ dân phố phải là các tuyên truyền viên tích cực về xây dựng nông thôn mới.

     Thứ tư, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, gắn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

     Phương châm “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Lựa chọn những cán bộ có kinh nghiêm, năng lực tuyên truyền để tổ chức các lớp bồi dưỡng gắn với chuyên môn nghiệp vụ của công tác tuyên giáo. Hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn về kỹ năng tuyên truyền, các nội dung trọng tâm, mục tiêu, các chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, làm cơ sở để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở giải thích thấu lý, đạt tình và những lợi ích cho người dân hiểu và chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới.
 
Nguyễn Quang Tuấn- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai