CHUYÊN MỤC

Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Nhất, năm 2022

(ngày đăng bài: 14/01/2022)
     Chiều 12/01/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Nhất, năm 2022 tại Nhà văn hoá xã Nghĩa An. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Quang Vĩnh – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện; Đinh Thị Côi – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xãNghĩa An. Cùng dự còn có Trưởng ban, Phó trưởng Ban các Ban HĐND huyện, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn;  đại diện lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa An, Trưởng, phó các Ban HĐND xã Nghĩa An.

Untitled.jpg
Quảng cảnh Hội nghị
 
     Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã đã chủ động nghiên cứu các quy định về tổ chức và hoạt động của HĐND để triển khai theo đúng quy định; việc bầu các chức danh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền của HĐND được tổ chức đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai; việc tổ chức các Kỳ họp thường lệ, Kỳ họp chuyên đề được tổ chức đảm bảo, Thường trực HĐND huyện tổ chức thành công 03 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp chuyên đề và ban hành 48 Nghị quyết; Thường trực các xã, thị trấn đã tổ chức thành công các kỳ họp đầu nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 03 kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề, đã ban hành 319 Nghị quyết. Công tác giám sát tại Kỳ họp, giám sát chuyên đề tổ chức thực hiện đảm bảo, trong đó: Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã triển khai 07 đợt giám sát, khảo sát; HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã đã tiến hành 41 đợt giám sát. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân thực hiện đúng quy định; linh hoạt tổ chức TXCT theo hình thức trực tuyến phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19. Qua đó, cùng với cấp uỷ Đảng, UBND thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021…

     Tuy nhiên bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Đối với cấp huyện: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động giám sát của Ban HĐND huyện triển khai còn chậm so với kế hoạch; hoạt động của một số Tổ đại biểu HĐND huyện còn hạn chế, chưa chủ động xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách trên địa bàn ứng cử; việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp chưa có đại biểu tham gia; hầu hết các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu chủ yếu phản ánh, kiến nghị các nội dung liên quan đến ngành, địa phương nơi đại biểu công tác, ứng cử, chưa có nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là vấn đề cần quyết định tại kỳ họp như việc xem xét, đề nghị bổ sung, sửa đổi vào các dự thảo nghị quyết; việc áp dụng công nghệ thông tin của một số đại biểu trong quá trình tra cứu tài liệu, nhất là tài liệu kỳ họp HĐND còn hạn chế. Đối với cấp xã: Việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND ở một số đơn vị còn chậm; sau Kỳ họp, một số đơn vị không gửi hoặc chậm gửi các văn bản, Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp về Thường trực HĐND huyện theo đúng quy định; việc duy trì họp Thường trực HĐND hàng tháng chưa đảm bảo; việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến TT HĐND huyện vẫn còn ý kiến lặp lại hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.
 
     Tại Hội nghị đã có 13 lượt ý kiến thảo luận của Thường trực HĐND các xã, thị trấn, nội dung thảo luận tập trung vào đánh giá việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND theo quy định và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các đại biểu HĐND trong thời gian tới.
 
Untitled1.jpg
Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị
 
Untitled2.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện phát biểu kết luận Hội nghị
 
      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được nêu tại báo cáo, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Đối với các Ban HĐND huyện: Khẩn trương xây dựng các Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2022 để tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở các lĩnh vực phụ trách, nghiên cứu, chủ động trong việc lựa chọn nội dung tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp HĐND huyện. Đối với các Tổ đại biểu HĐND huyện: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tiễn tại địa bàn ứng cử, nghiên cứu, lựa chọn các nội dung phù hợp để tổ chức các động giám sát, khảo sát theo quy định. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp HĐND huyện đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy định. Đối với Thường trực HĐND các xã, thị trấn: Nghiên cứu các giải pháp để khắc phục, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã; khẩn trương xây dựng các Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2022 để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp với UBND, UBMTTQVN cùng cấp xây dựng quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời đối với các quy chế đã ban hành, tổ chức thực hiện theo đúng quy định; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã./.
Nguyễn Mạnh Phùng - Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai