CHUYÊN MỤC

Triển khai thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Kbang giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn huyện.

(ngày đăng bài: 12/09/2023)
     Ngày 22/8/2023, UBND huyện Kbang đã ban hành Kế hoạch số 1143/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Kbang giai đoạn 2023 – 2030.

     Với mục tiêu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cây trồng, vật nuôi theo hướng hiện đại nhằm cung cấp sản xuất giống có năng suất, chất lượng thích ứng với biến đổi khí hậu và điều kiện sinh thái của địa phương, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện giai đoạn 2023-2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, huyện phấn đấu:

     Lĩnh vực trồng trọt: Đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận (hoặc tương đương), giống mới, giống chất lượng cao trong sản xuất đối với cây lúa đạt trên 90%, cây cà phê đạt 80%, cây ăn quả đạt 70%, cây mía đạt 95%; giống ngô, sắn, rau đạt 90%. Đến năm 2030, nâng cao tỷ lệ sử dụng giống xác nhận (hoặc tương đương), giống mới, giống chất lượng cao trong sản xuất đối với cây lúa đạt 95%, cây cà phê đạt trên 90%, cây ăn quả đạt 85%, cây mía đạt 100%, ngô, sắn, rau đạt 100%.

     Lĩnh vực chăn nuôi: Tăng tỷ lệ sử dụng giống mới, giống chất lượng cao cho sản xuất chăn nuôi của huyện, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, nhằm tạo ra đột phá mới về năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành. Đến năm 2025, tỷ lệ sản xuất con giống trong chăn nuôi đối với giống bò đáp ứng khoảng 80%, giống heo khoảng 95%, giống gia cầm khoảng 30%, giống dê khoảng 70% nhu cầu sử dụng con giống của người chăn nuôi. Đến năm 2030, tỷ lệ sản xuất con giống trong chăn nuôi đối với giống bò đáp ứng khoảng 90%, giống heo đạt 100%, giống gia cầm khoảng 70%, giống dê khoảng 90% nhu cầu sử dụng con giống của người chăn nuôi.

     Lĩnh vực lâm nghiệp: Đến năm 2025, huyện Kbang cung cấp khoảng 40% giống từ nguồn giống được công nhận, có chứng chỉ giống theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đến năm 2030, phấn đấu ít nhất 90% diện tích rừng được trồng từ giống cây lâm nghiệp đã được công nhận.
 
Untitled.jpg
Một số giống năng suất đã được áp dụng hiệu quả trên địa bàn huyện
 
     Để đạt được các mục tiêu đề ra nêu trên, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

     Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện phát triển khoa học công nghệ về giống

     Thực hiện thu thập, bảo tồn, lưu trữ, đánh giá, tư liệu hóa, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn gen cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện. Đánh giá, tư liệu hóa, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn gen giống cây trồng đặc hữu, có giá trị kinh tế cao như: Các giống lúa cạn bản địa, cây ăn quả bản địa, cây lâm nghiệp, cây dược liệu bản địa, dược liệu quý, các loài động vật bản địa.

     Tăng cường quản lý, chọn lọc và nuôi giữ đàn giống gốc vật nuôi; ưu tiên các giống vật nuôi chủ lực, giống bản địa; nâng cao năng suất, chất lượng đàn giống gốc; nhập nội các giống có tiềm năng di truyền cao, tiên tiến, phù hợp với điều kiện của huyện.

     Đánh giá, lựa chọn, xây dựng cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu tốt với dịch hại và thích ứng với biến đổi khí hậu; chọn lọc, phục tráng giống gốc, giống siêu nguyên chủng lúa, giống cây ăn quả chủ lực, giống cây công nghiệp năng suất, chất lượng cao chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi của thời tiết; nghiên cứu bảo tồn, phát triển một số giống vật nuôi, giống cây trồng bản địa nhằm tạo ra các nông sản đặc sản địa phương; chọn tạo giống cây lâm nghiệp bản địa, nhập nội giống cây lâm nghiệp sinh khối lớn, chu kỳ ngắn cho phát triển rừng trồng gỗ lớn làm nguyên liệu chế biến gỗ xuất khẩu.

     Phát triển sản xuất giống: Bình tuyển cây đầu dòng, chọn lọc cây trội, xây dựng và chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống; nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng giống.

      Hoàn thiện hệ thống giống: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến giống gieo hướng công nghiệp hiện đại. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi nhằm cung cấp đủ giống có chất lượng yêu cầu cơ sở kinh doanh giống phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật.
 
     Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn vốn sự nghiệp huyện là 600 triệu đồng và vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân; vốn xã hội hóa.
 
Trương Thị Chúc – CV Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai