CHUYÊN MỤC

Danh sách thi sinh đủ điều kiện dự thi (vòng 2), danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức vòng 2 tuyển viên chức giáo viên năm 2022 huyện Kbang

(ngày đăng bài: 27/03/2023)
     Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 huyện Kbang thông báo Danh sách thi sinh đủ điều kiện dự thi (vòng 2), danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức vòng 2 tuyển viên chức giáo viên năm 2022 huyện Kbang tại Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 27/3/2023

Chi tiết Thông báo: TẢI TẠI ĐÂY

Đăng ký nhận tin: