CHUYÊN MỤC

Thông báo tiếp nhận thêm hồ sơ chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản đợt 2 - Khoá 2 năm 2022

(ngày đăng bài: 30/08/2022)
     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tiếp nhận thêm hồ sơ chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản đợt 2 - Khoá 2 năm 2022 tại Công văn số 1635/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 30/8/2022.

Chi tiết: TẢI TẠI ĐÂY

Đăng ký nhận tin: