CHUYÊN MỤC

Kế hoạch Tuyên dương, khen thưởng "Tài năng trẻ" huyện Kbang lần thứ XI, năm 2023

(ngày đăng bài: 19/07/2023)
    Uỷ ban nhân dân huyện Kbang ban hành Kế hoạch Tuyên dương, khen thưởng "Tài năng trẻ" huyện Kbang lần thứ XI, năm 2023 tại Kế hoạch số 981/KH-UBND ngày 19/7/2023

Chi tiết: Kế hoạch số 981/KH-UBND

Đăng ký nhận tin: