CHUYÊN MỤC

Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

(ngày đăng bài: 03/02/2023)
     Uỷ ban nhân dân huyện Kbang Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 tại Thông báo số 08/TB-UBND ngày 03/02/2023

Chi tiết Quyết định: TẢI TẠI ĐÂY

Đăng ký nhận tin: