CHUYÊN MỤC

Kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên năm 2022

(ngày đăng bài: 15/02/2023)
UBND huyện Kbang thông báo Kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên năm 2022 tại Thông báo số 10/TB-UBND ngày 15/02/2023

Chi tiết Công văn: TẢI TẠI ĐÂY

Đăng ký nhận tin: