CHUYÊN MỤC

Thông báo Mời tham gia chủ trì dự án/ kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

(ngày đăng bài: 18/07/2023)
     Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang thông báo V/v mời tham gia chủ trì dự án/ kế hoạch liên kết sản xuất chuỗi giá trị tại Thông báo số 5/TB-PNN&PTNT ngày 18/7/2023

Chi tiết: TẢI TẠI ĐÂY

Đăng ký nhận tin: