CHUYÊN MỤC

Thông báo Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 02/9

(ngày đăng bài: 22/08/2022)
  Uỷ ban nhân dân huyện Kbang thông báo Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 02/9

Chi tiết Thông báo: TẢI TẠI Đ​ÂY

Đăng ký nhận tin: