CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao dự toán thu chi sự nghiệp năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 167QĐ-UBND ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn kết dư năm 2021

Quyết định 168/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Giao vốn sự nghiệp có tính chât đầu tư năm 2021

Quyết định 169/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021

Nghị quyết 160/NQ-HĐND ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Giao dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2021 cho các xã, thị trấn

Quyết định 147/QĐ-UBND Ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Giao dự toán chi kinh phí Quốc phòng - An ninh năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 153/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Giao dự toán thu - chi học phí năm 2021 cho các đơn vị trường học

Quyết định 154/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 155/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Giao dự toán chi Sự nghiệp kinh tế năm 2021 cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kbang

Quyết định 157/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Giao dự toán chi Sự nghiệp kinh tế năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 158/QĐ-UBND Ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Giao dự toán chi Sự nghiệp Môi trường năm 2021 cho các cơ quan đơn vị

Quyết định 159/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Giao dự toán chi Sự nghiệp kinh tế năm 2021 cho BQL hậ tầng Giao thông - Đô thị

Quyết định 160/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Giao dự toán chi Quản lý hành chính năm 2021 cho các cơ quan đơn vị

Quyết định 161/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Giao dự toán chi Sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 164/QĐ-UBND Ngày 18/12/2020

18/12/2020

28/12/2020

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

14/08/2020

14/8/2020

Giao vốn sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng chương trình NTM năm 2020

Quyết định 49/QĐ-UBND ngày 3/6/2020

03/06/2020

3/6/2020

Điều chỉnh vón Xây dựng cơ bản tập trung năm 2020

Quyết định số 50/QD-UBND ngày 3/6/2020

03/06/2020

3/6/2020


|<<1 2 3 4 5 6>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai