CHUYÊN MỤC

Kế hoạch: Kế hoạch Khắc phục của Thanh tra tỉnh về quản lý, sử dụng NSNN và các nguồn ĐTXDCB tại UBND huyện từ năm 2014-2016

Số hiệu: 09/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Kbang Người ký: Võ Văn Phán
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 03/1/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Đăng ký nhận tin: