CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng HĐND-UBND huyện Kbang

Quyết định 28/QĐ-VP ngày 6/9/2023

06/09/2023

6/9/2023

Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của HĐND huyện Kbang

Quyết định 29/QĐ-VP ngày 6/9/2023

06/09/2023

6/9/2023

Công bố công khai số liệu điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định 511/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

20/03/2023

20/3/2023

Quyết toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022

Báo cáo 39/BC-UBND ngày 20/2/2023

20/02/2023

20/2/2023

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định 1699/QĐ-UBND ngày 01/8/2022

01/08/2022

1/8/2022

Lịch xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021

Công văn 108/TCKH-NS ngày 4/5/2022

04/05/2022

4/5/2022

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020

Quyết định 1424/QĐ-UBND ngày 31/8/2021

31/08/2021

31/8/2021

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

14/08/2020

14/8/2020

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

Quyết định 78/QĐ-UBND ngày 8/8/2019

08/08/2019

8/8/2019


|<<1 2>>|

Đăng ký nhận tin: