CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định 1699/QĐ-UBND ngày 01/8/2022

01/08/2022

1/8/2022

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020

Quyết định 1424/QĐ-UBND ngày 31/8/2021

31/08/2021

31/8/2021

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

14/08/2020

14/8/2020

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

Quyết định 78/QĐ-UBND ngày 8/8/2019

08/08/2019

8/8/2019

Phệt chuẩn Quốc toán thu-chi ngân sách địa phương năm 2018

Nghị quyết 84/NQ-HĐND ngày 30/7/2019

30/07/2019

30/7/2019

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 

15/08/2018

15/8/2018

Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017

82/NQ-HĐND ngày 23/7/2018

23/07/2018

23/7/2018

Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB,vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất kết dư năm 2018

Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB,vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất kết dư năm 2018

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Công nghiệp - Giao thông vận tải, phát triển Doang nghiệp và HTX năm 2019

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Công nghiệp - Giao thông vận tải, phát triển Doang nghiệp và HTX năm 2019

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2019

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2019

26/12/2018


|<<1 2>>|

Đăng ký nhận tin: