CHUYÊN MỤC

Giao kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện

(ngày đăng bài: 24/01/2022)
UBND huyện KBang ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 về việc giao kế hoạch thựchiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện
Chi tiết Quyết định: TẢI TẠI ĐÂY

Đăng ký nhận tin: