CHUYÊN MỤC

Danh mục mời gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2028

 Về việc rà soát, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư gai đọa 2016 - 2028

09/03/2018

09/03/2018

Báo cáo 176/BC-UBND

Tình hình thực hiện kêu gọi đầu tư của huyện Kbang

06/07/2018

6/7/2018

Đăng ký danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Công văn 242/UBND-KT ngày 22/2/2019

22/02/2019

22/2/2019

Tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư công đến 12/3/2019

Báo cáo 107/BC-UBND ngày 13/3/2019

13/03/2019

13/3/2019

Tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư công 08 tháng năm 2020

Báo cáo 300/BC-UBND ngày 7/9/2020

07/09/2020

7/9/2020

Đường ra khu sản xuất thuỷ lợi thôn 2, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Quyết định 92/QĐ-UBND ngày 20/4/2021

20/04/2021

20/4/2021

Trụ sở UBND huyện và Hội trường 19/5

Quyết định 83/QĐ-UBND ngày 14/4/2021

14/04/2021

14/4/2021

Khu di tích lịch sử tỉnh uỷ Gai Lai

Quyết định 86/QĐ-UBND ngày 14/4/2021

14/04/2021

14/4/2021

Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Quyết định 91/QĐ-UBND ngày 10/5/2021

10/05/2021

10/5/2021

Cầu bắc qua sông Ba (Đoạn xã Đăk Hlơ đi xã Nghĩa An)

Quyết định 48/QĐ-UBND ngày 15/3/2021

15/03/2021

15/3/2021

Dọc tuyến đường Lê Văn Tám và 02 làng Chiêng, Làng Chreh phía Đông thị trấn Kbang

Quyết định 82/QĐ-UBND ngày 13/4/2021

13/04/2021

13/4/2021

Tây sông ba đến Quốc lộ Trường sơn Đông, thị trấn Kbang

Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 7/5/2021

07/05/2021

7/5/2021

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Kbang

Quyết định 80/QĐ-UBND ngày 12/4/2021

12/04/2021

12/4/2021

Công trình phục vụ chiến đấu Ban chỉ huy quân sự huyện Kbang

Quyết định 16/QĐ-UBND ngày 02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

Vỉa hè phía Tây bờ kè suối Đăk lốp, thị trấn Kbang

Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 04/3/2021

04/03/2021

4/3/2021

Sữa chữa các tuyến đường nội thị trấn

Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/3/2021

10/03/2021

10/3/2021

Đường liên xã Krong đi Đăk Rong

Quyết định 53/QĐ-UBND ngày 23/3/2021

23/03/2021

23/3/2021

Đường liễn xã Lơ Ku đi xã Krong

Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 10/3/2021

10/03/2021

10/3/2021

Đường liên xã Đak Smar đi Krong

Quyết định 01/QĐ-UBND Ngày 5/1/2021

05/01/2021

5/1/2021

Đường liên xã từ Làng Bờ Ngăl xã Kông Lơng Khơng đi Đăk Hlơ

Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 5/1/2021

05/01/2021

5/1/2021

Đường liên xã Đăk Rong đi xã Kon Pne

Quyết định 03/QĐ-UBND Ngày 5/1/2021

05/01/2021

5/1/2021

Hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Kbang

Quyết định 04/QĐ-UBND ngày 12/1/2021

12/01/2021

12/1/2021

Nhà lưu niệm Anh hùng Núp làng kháng chiến Stơr

Quyết định 07/QĐ-UBND Ngày 22/1/2021

22/01/2021

22/01/2021