CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Kon Pne, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 274/QĐ-UBND Ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Kông Bờ La, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 273/QĐ-UBND ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Tơ Tung, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Lơ Ku, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 271/QĐ-UBND ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Nghĩa An, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 270/QĐ-UBND Ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Đông, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 269/QĐ-UBND ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Đak Smar, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 268/QĐ-UBND ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Krong, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 267/QĐ-UBND ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Sơ Pai, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 266/QĐ-UBND Ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Sơn Lang, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 265/QĐ-UBND ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Đăk Rong, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 264/QĐ-UBND ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 263/QĐ-UBND ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Đăk Hlơ, huyện Kbang đến năm 2032

Quyết định 262/QĐ-UBND ngày 3/10/2022

03/10/2022

3/10/2022


|<<1 2 3 4>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai