CHUYÊN MỤC

TÀI LIỆU KỲ HỌP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 
Kỳ họp thứ Mười Ba HĐND huyện khoá VIII

Kỳ họp thứ Mười Hai HĐND huyện khoá VIII (kỳ họp chuyên đề)

Kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện khoá VIII

Kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khoá VIII

Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khoá VIII (Kỳ họp chuyên đề)

Kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khoá VIII (Kỳ họp chuyên đề)

Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khoá VIII (Kỳ họp chuyên đề)

Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khoá VIII

Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khoá VIII (Kỳ họp chuyên đề)

Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khoá VIII

Kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa VIII (Kỳ họp chuyên đề)

Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khoá VIII


Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khoá VIII

Xử lý kết dư năm 2019

Kỳ họp thứ Mười


Kỳ họp thứ Mười một

Kỳ họp thứ Mười hai

Kỳ họp thứ Mười ba (Kỳ hợp chuyên đề)


Kỳ họp thứ Mười bốn

Kỳ họp thứ Mười l​ăm

Kỳ họp thứ Mười sáu (Kỳ họp chuyên đ​ề)

Kỳ họp thứ Mười bảy (Kỳ họp tổng kết)

 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai