CHUYÊN MỤC

ky-hop-thu-11.jpg
Hội nghị liên tịch
Nội dung chương trình
Giấy Triệu tập
Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Báo cáo TT HĐND và các ban HĐND huyện
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nhiệm vụ chi để đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch vốn thực hiện chương trình kiên có hoá hạ tầng giao thông
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị Quyết về việc cho ý kiến giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
Báo cáo UBND huyện
 
Báo cáo các ngành
 
Tờ trình HĐND huyện
 
Tờ trình UBND huyện
Tờ trình về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Tờ trình về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
Tờ trình về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Tờ trình về điều chỉnh một số nhiệm vụ chi để đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG
Tờ trình về việc thông qua kế hoạch vốn thực hiện chương trình kiên có hoá hạ tầng giao thông
Tờ trình về việc cho ý kiến giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
Dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nhiệm vụ chi để đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG
Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch vốn thực hiện chương trình kiên có hoá hạ tầng giao thông
Dự thảo Nghị Quyết về việc cho ý kiến giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
Văn bản khác
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai