CHUYÊN MỤC

ky-hop-thu-10.jpg
Hội nghị liên tịch
Thông báo kết luận
Giấy triệu tập
Giấy mời
Chương trình
Báo cáo TT HĐND và các ban HĐND huyện
Báo cáo thẩm tra đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 01/NQ-HDNĐ ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dựu toán ngân sách huyện giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Kbang
Báo cáo thẩm tra về việc cho ý kiến về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2)
Báo cáo thẩm tra đề nghị giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 3)
Báo cáo thẩm tra  về việc giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng năm 2023
Báo cáo thẩm tra  về việc cho ý kiến về điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư thuộc danh mục Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 197/NQ-HDNĐ ngày 11/7/2023 của HĐND huyện Kbang
Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương giao năm 2022, đối với nội dung thực hiện hỗ trợ đất sản xuất sang hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN
Báo cáo thẩm tra điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện
Báo cáo UBND huyện
Báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện
Báo cáo các ngành
 
Tờ trình HĐND huyện
 
Tờ trình UBND huyện
Tờ trình về việc cho ý kiến về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2)
Tờ trình đề nghị giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 3)
Tờ trình về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 01/NQ-HDNĐ ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dựu toán ngân sách huyện giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Kbang
Tờ trình về việc giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng năm 2023
Tờ trình về việc cho ý kiến về điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư thuộc danh mục Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 197/NQ-HDNĐ ngày 11/7/2023 của HĐND huyện Kbang
Tờ trình về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương giao năm 2022, đối với nội dung thực hiện hỗ trợ đất sản xuất sang hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN
Nghị quyết
Nghị quyết về việc cho ý kiến về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2)
Nghị quyết đề nghị giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 2)
Nghị quyết về việc giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng năm 2023
Nghị quyết về việc cho ý kiến về điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư thuộc danh mục Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 179/NQ-HDNĐ ngày 11/7/2023 của HĐND huyện Kbang
Nghị quyết về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương giao năm 2022, đối với nội dung thực hiện hỗ trợ đất sản xuất sang hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN
Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện 
Văn bản khác
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai