CHUYÊN MỤC

ky-hop-thu-5.png
 
HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH
Giấy triệu tập kỳ hop thứ Năm
Thông báo kết luận Hội nghị liên tịch
Nội dung chương trình Kỳ họp thứ Năm
BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN
Thẩm tra dự thảo nghị quyết về quyết định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp huyện Kbang tỉnh Gia Lai
 Thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kbang
Thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển trong dự toán ngân sách năm 2022
Thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025
Thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022
Thẩm tra các dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2022
TỜ TRÌNH UBND HUYỆN
Tờ trình về việc xin thống nhất Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kbang
Tờ trình về việc điều chỉnh nguồn vốn chi thường xuyên sang tăng chi đầu tư phát triển trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 (lần 01)
Tờ trình về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022 từ ngân sách huyện
Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Qang Diệu, thị trấn Kbang, huyện Kbang
Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Lê Văn Tám (đoạn Bùi Thị Xuân - Hoàng Hoa Thám); xử lý tjoát nước đường lên nghĩa trang Liệt sĩ; Vỉa hè khu vực Chi cục thuế; bổ sung bó vỉa, tấm đan nương đường Trần Bình Trọng; một số hạng mục khác 
Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống nước sinh hoạt đường Hai Bà Trung, thị trấn Kbang
NGHỊ QUYẾT
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 (lần 01)
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022
Dự thảo Quyết định nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Dự thảo điều chỉnh giảm chi thường xuyên sang tăng chi đầu tư phát triển trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống nước sinh hoạt đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Kbang
Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Trần Quang Diệu, thị trấn Kbang
Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Lê Văn Tám (đoạn Bùi Thị Xuân - Hoàng Hoa Thám)
Dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kbang
VĂN BẢN KHÁC

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai