CHUYÊN MỤC

ky-hop-thu-5.png
Hội nghị liên tịch
Giấy triệu tập
Nội dung chương trình kỳ họp
Báo cáo TT HĐND và các ban HĐND huyện
Thẩm tra dự thảo nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện
 
Báo cáo UBND huyện
Thuyết minh phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia
Báo cáo các ngành
 
Tờ trình HĐND huyện
 
Tờ trình UBND huyện
Cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thực hiện 02 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thực hiện 02 chương trình MTQG năm 2022 trên địa bàn huyện
Nghị quyết
Nghị quyết Cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thực hiện 02 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Nghị quyết Cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thực hiện 02 chương trình MTQG năm 2022 trên địa bàn huyện
 
Văn bản khác
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai